Lever informatie aan voor verdere ontwikkeling EEDI

Netherlands Maritime Technology (NMT) neemt voor u deel aan een correspondentiegroep vanuit de IMO. Deze groep heeft als taak om een voorstel te doen voor de toekomst van de Energy Efficiency Design Index (EEDI). Indien u hieraan een bijdrage kunt en wilt leveren dan is dit zeer welkom. Deze oproep is relevant voor mensen die nu al met de EEDI van doen hebben, denk aan: scheepsontwerpers, -bouwers en toeleveranciers van producten die de efficiëntie van het scheepsontwerp en schip verbeteren.

Herziening EEDI

De International Maritime Organization (IMO) heeft tijdens de afgelopen bijeenkomst (MEPC71) besloten dat er tussen nu en eind 2018 een groep belanghebbenden aan de slag gaat om de bestaande EEDI te bezien, te kijken of de voor de toekomst bepaalde reductiefactoren nog steeds voldoen en om te bepalen of het mogelijk is om de reductiefactoren verder aan te scherpen en/of een extra fase toe te voegen (een zogenaamde phase 4). Hiervoor zal worden gekeken naar de ontwikkeling van de EEDI van nieuwbouwschepen sinds de invoering van de EEDI en ook naar de ontwikkeling en toepassing van scheepsontwerpen en producten die de efficiëntie van het scheepsontwerp en schip verbeteren. Speciale aandacht zal er zijn voor schepen met ijsklasse.

Correspondentiegroep

NMT levert namens haar leden input voor deze groep. Dit alles gebeurt via e-mail. Voor de juiste informatie zijn wij afhankelijk van onze leden: alleen zij hebben de kennis en ervaring die vereist is. Wanneer u denkt dat u een bijdrage kunt leveren óf als u twijfelt of u dat kunt, laat het ons dan weten. Er zullen geen bijeenkomsten worden georganiseerd: alles verloopt via e-mail. Tussen nu en eind 2018 vindt een zevental rondes van de correspondentiegroep plaats. Naar verwachting is voor vier of vijf van deze rondes technisch inhoudelijke informatie nodig waaraan u kunt bijdragen. De terms of reference voor de correspondentiegroep met daarin een korte omschrijving van de werkzaamheden en het tijdpad van de groep vindt u hier.

Deelname NMT

Voor meer informatie of bij interesse voor deelname kunt u contact opnemen met Sander den Heijer. De deadline voor de eerste ronde van de correspondentiegroep is half september maar ook in een later stadium is uw aanmelding welkom. Wanneer u deelneemt zult u via NMT de informatie vanuit de correspondentiegroep ontvangen en kunt u vervolgens NMT uw bijdrage sturen. Wij zorgen er dan voor dat dit in de correspondentiegroep wordt meegenomen.