Lobbysucces in Brussel voor de maritieme sector

Alweer goed nieuws op het gebied van belangenbehartiging! Het Partnership Zero-Emission Waterborne Transport is goedgekeurd door de Europese Commissie, waardoor in de komende jaren Europees geld vrijkomt voor R&D-projecten in de maritieme sector. In deze update een korte opsomming van enkele belangrijke momenten in het lobbytraject dat mede heeft geleid tot het besluit om het partnerschap goed te keuren.

Partnership Zero-Emission Waterborne Transport goedgekeurd

De goedkeuring van het Partnership Zero-Emission Waterborne Transport op 24 oktober betekent dat er budget wordt geoormerkt binnen Horizon Europe voor R&D op maritiem gebied. Van oudsher gaat veel geld vanuit de Europese Unie naar de luchtvaart- en automobielindustrie, maar door de gezamenlijke lobby van SEA Europe, NMT en de andere Europese scheepsbouwassociaties staat nu ook de maritieme sector op de Europese kaart. De intensieve lobby vanuit Nederland en vanuit het Brusselse kantoor heeft bijgedragen aan dit succes.

  • In Straatsburg is tijdens een diner van VNO-NCW gesproken met Europarlementariërs Mohammed Chahim van D’66, Rob Roos van Forum voor Democratie en Tom Berendsen van het CDA. In deze gesprekken is aandacht gevraagd voor diverse zaken omtrent handelsproblematiek en voor het belang van het Partnership Zero-Emission Waterborne Transport.
  • Europarlementariër Caroline Nagtegaal (VVD) heeft op verzoek van NMT een brief ondertekend ter ondersteuning van het Partnership Waterborne Zero-Emission. Daarnaast is het kabinet van First Vice-President Frans Timmermans gevraagd een signaal af te geven ter ondersteuning van het partnership.
  • Op 22 en 23 oktober is bijgedragen aan een werkconferentie over de Europese maritieme agenda, georganiseerd door het Waterborne Technology Platform. Deels draagt deze agenda bij aan het Partnership Zero-Emission Waterborne Transport. De agenda legt de basis voor de toekomstige Europese R&D-projecten.

Campagne tegen prijsdumping

Op 17 en 21 oktober is gesproken met Europarlementariër Liesje Schreinemacher en met Trade Attache Dirk Klaasen van de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging over het gebrek aan juridische instrumenten voor onze sector. Dit betekent dat wij ons niet kunnen verdedigen tegen prijsdumping door bijvoorbeeld China. SEA Europe, de Europese branchevereniging voor de scheepsbouwsector, is samen met haar leden een campagne richting EU-stakeholders begonnen om dit probleem actief onder de aandacht te brengen.

Maritiem technisch onderwijs

NMT is aanwezig geweest bij een informatiebijeenkomst bij Damen Shipyards in Hardinxveld over maritiem technisch onderwijs voor jongeren en werknemers van bedrijven in de regio Gorinchem/Hardinxveld. Hier werd een toelichting gegeven over het maritieme onderwijs dat wordt aangeboden door onder andere het STC, Da Vinci en Gilde Vakcollege. Bedrijven hebben behoefte aan goed geschoold personeel en daarom is goed passend onderwijs op ieder niveau voor jongeren en volwassenen belangrijk. Bovendien is het van belang dat bedrijven op de hoogte zijn van de verschillende opleidingen en mogelijkheden.

Deelname aan Noordzeedagen

Begin oktober is door NMT deelgenomen aan de Noordzeedagen, op het Forteiland in IJmuiden. Het doel van deze dagen is duurzaam gebruikmaken van de Noordzee en onder de deelnemers waren veel beleidsmakers, onderzoekers en NGO’s. NMT was één van de weinige vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, en werd hierdoor in de verschillende discussies juist zeer gewaardeerd. Bovendien is deelname aan de Noordzeedagen nuttig om de mogelijkheden die de maritiem-technologische sector biedt om verschillende uitdagingen het hoofd te bieden, onder de aandacht te brengen.

Public affairs (PA) wordt ook wel belangenbehartiging genoemd. In het geval van NMT zijn dit de belangen van de leden. Hierbij gaat het allereerst om het uitoefenen van invloed op beleid dat onze sector aangaat, zoals maritieme regelgeving en subsidieregelingen. Het omvat daarnaast het verstevigen van de positie en reputatie van onze sector. NMT onderstreept in haar contacten met de diverse stakeholders dagelijks de belangrijke (economische) bijdrage die de sector levert aan onze welvaart.