Maak kennis met nieuwe klanten in Noorwegen

Op veler verzoek is de Technology Exchange Roadshow (TER) Noorwegen aan het Trade programma 2018 toegevoegd. Bezoek op 24 & 25 april a.s. Noorse topspelers zoals Rolls Royce, VARD Design, Ulstein Shipyard en Kleven Shipyard. We regelen de juiste mensen aan tafel. Is jouw bedrijf klaar om met Noorwegen zaken te doen?

Meer informatie

Wat houdt een Technology Exchange Roadshow (TER) in?

Hoge kwaliteitsgesprekken gericht op kennisdeling en introductie van nieuwe producten/innovaties zijn kenmerkend voor TER’s. Deelnemende bedrijven krijgen volop ruimte om de diepte in te gaan in gesprekken met potentiële afnemers. Vaak zijn deze kortdurende roadshows (één tot maximaal drie dagen) gericht op bezoeken aan reders en eventueel aanvullend aan scheepswerven en designbureaus. De programma’s zijn samengesteld rondom actuele thema’s/trends die de organisaties die worden bezocht aanspreken. Bedrijven die willen deelnemen aan een TER worden dan ook altijd gescreend door NMT op geschiktheid voor deelname aan de betreffende TER om de reders/scheepswerven een kwaliteitsprogramma te kunnen garanderen.

Meer informatie & aanmelden

Klik hier voor meer informatie en om aan te melden. Er is ruimte voor een kleine groep bedrijven. Aarzel niet te lang en meld jouw bedrijf aan!