Made in America Shipbuilding Act: protectionistische maatregel maar weinig kans van slagen

Op 23 april 2018 introduceerde de Democratische senator Baldwin, uit de staat Wisconsin, de Made in America Shipbuilding Act in de commissie voor Homeland Security and Governmental Affairs van het Amerikaanse congres. Eén van de doelen van dit voorstel is ervoor te zorgen dat federaal aanbestede schepen voor 100 procent uit Amerikaanse onderdelen gaan bestaan. De Amerikaanse markt is door de Jones Act al vrijwel afgesloten voor buitenlandse werven. Als dit voorstel erdoor komt, zal het ook voor maritieme toeleveranciers moeilijker worden om naar de VS te exporteren.

Achtergrond

Al sinds 1920 is exporteren naar de Amerikaanse markt moeilijk vanwege de Jones Act. De Jones Act schrijft voor dat scheepsvervoer van goederen en personen tussen twee punten in de VS wordt uitgevoerd door ‘Amerikaanse schepen’. Dat wil zeggen: schepen die door Amerikanen zijn gebouwd op Amerikaanse werven, die worden bemand door Amerikanen, die onder de vlag van de VS varen en die eigendom zijn van Amerikanen.

Verder schrijft de Buy American Act voor dat 60 procent van het materiaal en de uitrusting van openbaar aanbestede schepen uit de VS afkomstig moet zijn. Daarnaast moet de eindmontage in de VS plaatsvinden.

Wat is de Made in America Shipbuilding Act?

Het is nu juist die Buy American Act die Baldwin wil aanscherpen. Naar eigen zeggen was zij geschokt door de hoeveelheid buitenlands materiaal die wordt gebruikt voor federaal aanbestede schepen. Wanneer een schip wordt betaald met Amerikaans belastinggeld, moet het schip gebouwd worden met “Amerikaans staal, Amerikaans ijzer, Amerikaans aluminium, én door Amerikaanse werknemers”, aldus de senator uit Wisconsin.

In het wetsvoorstel is deze ferme taal duidelijk terug te vinden. Zoals hierboven aangegeven moeten onder de Buy American Act federaal aanbestede schepen voor 60 procent uit Amerikaans materiaal bestaan. Onder de Made in America Shipbuilding Act moeten alle onderdelen van Amerikaanse makelij zijn.

Uitzonderingen

Er is sprake van een aantal uitzonderingen. Zo mag van bovenstaande regel worden afgeweken als het gebruik van Amerikaanse equipment een kostenstijging van meer dan 25 procent met zich mee zou brengen. Ook zijn uitzonderingen toegestaan als het gebruik van Amerikaans materieel tot kwaliteitsverlies of een ‘significante vertraging’ zou leiden. Tenslotte mogen buitenlandse toeleveranciers hun equipment aanbieden, als er op de Amerikaanse markt maar één andere aanbieder actief is.

Standpunt NMT en verdere stappen

Netherlands Maritime Technology (NMT) is tegen dit wetsvoorstel, omdat het de mogelijkheid voor maritieme toeleveranciers om mee te dingen naar Amerikaanse overheidsaanbestedingen nog beperkter maakt dan nu al het geval is.

Het voorstel is een half jaar na indiening echter nog niet behandeld in het Amerikaanse congres, wat er op wijst dat de kans van slagen van het voorstel waarschijnlijk niet zo groot is. NMT heeft navraag gedaan bij enkele Amerikaanse relaties, het onafhankelijke Cato Instituut, dat zich bezighoudt met beleidsonderzoek, en maritiem vakblad Marine Log. Onze contacten achten de kans van slagen van het voorstel erg klein. Momenteel monitort NMT de voortgang van het wetsvoorstel. Eventuele ontwikkelingen zullen zo snel mogelijk worden gecommuniceerd.