Page 8

Composieten Magazine

Rondal CF Masten productie facts Foto: Hans Westerink Rondal CF Masten productie facts Proces: Prepreg onder vacuüm De masten en al zijn onderdelen worden vervaardigd uit SE84LV prepreg materiaal. Dit materiaal wordt geleverd door SP-Systems (Gurit) en is destijds ontwikkeld in nauwe samenwerking met Rondal voor een optimaal resultaat afgestemd op de productie en cure faciliteiten. Tijdens het lamineerproces worden de lagen regelmatig ontlucht, de zogenaamde debulk. Dit is om er voor te zorgen dat een optimaal laminaat wordt gemaakt. De cure, het uitharden van het prepreg laminaat, wordt gedaan bij een temperatuur van minimaal 85°C. Bouwmethode: Schaalsegmenten Op een mal worden korte schaalsegmenten (6 meter lengte) gemaakt van de voor- en achterzijde van de mast. Deze schaalsegmenten worden in waterstraal gesneden schotten in een frame opgesteld, uitgelijnd en aan elkaar verbonden, zodat een voorschaal en een achterschaal van de mast ontstaat die vormstabiel is en een maximale dikte heeft van 3½ mm. De mallen en de schotten geven de mogelijkheid om per mast een vrije keuze te hebben in de optimale doorsnede van het mastprofiel en de tapering aan de masttopzijde. Inwendige van mast In de binnenzijde van de mastschalen worden vervolgens, daar waar nodig, de inwendige versterkingen en opdikkingen gelamineerd. Tevens worden compressie buizen t.p.v. diagonalen, zalingmast verbindingen en runner/checkstay aangebracht. Tenslotte worden een waterdicht schot en kanalen en mantelbuizen voor ventilatie, electra, hydrauliek, perslucht etc. aangebracht. Samenbouw schalen Nadat de binnenzijde van de mast geheel is afgewerkt wordt de voorschaal op de achterschaal verlijmd. Hiervoor wordt een hoogwaardige epoxylijm toegepast die een lange verwerkingstijd heeft en bij een temperatuur van 90°C voldoende mechanische eigenschappen behoudt. Na deze verlijming ontstaat een gesloten mastprofiel die als basis dient voor het mastlaminaat. Mastlaminaat De samengebouwde mast wordt opgesteld in rolframes waarin de mast om zijn lengteas kan draaien. Aan de buitenzijde wordt het uiteindelijke mastlaminaat aangebracht. Afhankelijk van de dikte van het mastlaminaat wordt dit in 2 of 3 stappen aangebracht. Iedere stap wordt afgesloten met een curecyclus. Masttop, extender Zodra het mastlaminaat gereed is wordt de mast op lengte getrimd en worden de masttop, eventuele extender en carbon fittingen op de mast aangebracht. Ook hiervoor geldt dat alle verbindingen in prepreg worden uitgevoerd en de mast een laatste cure ondergaat. Afwerken Tenslotte wordt de mast verder afgewerkt en gereed gemaakt voor het aanbrengen van het verfsysteem. 8


Composieten Magazine
To see the actual publication please follow the link above