Maritieme arbeidsmarktbranding – een gezamenlijke opgave

In opdracht van Nederland Maritiem Land werkt het bureau DST sinds het najaar 2018 aan de ontwikkeling van een strategie en creatief concept voor maritieme arbeidsmarktbranding. Randvoorwaarde is dat dit concept bruikbaar is voor alle bedrijven en branches in de maritieme sector met als doel dat individuele arbeidsmarktactiviteiten elkaar verder versterken en de sector breder bekendheid krijgt. Op woensdag 16 januari jl. is de werkgroep door DST geïnformeerd over de stand van zaken en de keuze die gemaakt moeten worden. Royal IHC was gastheer van de sessie. NMT is één van de betrokken brancheorganisaties.

Meer informatie

In 2018 zijn twee sessies georganiseerd waarbij een brede vertegenwoordiging van branches en bedrijven input is gevraagd voor de ontwikkeling van een gezamenlijke maritieme arbeidsmarktbranding. Daarnaast zijn er door DST 23 interviews gehouden met stakeholders uit de diverse maritieme branches. Zowel CEO’s, communicatie adviseurs, loodsen, HR professionals, trainees zijn geïnterviewd om te zorgen voor een brede vertegenwoordiging van de sector. In deze gesprekken zijn vragen aan de orde gekomen als:

  • Wat zijn gezamenlijke sterke punten van de maritieme sector waarmee we ons onderscheiden?
  • Welke uitdagingen hebben we?
  • Welke doelgroepen zijn belangrijk?

De inhoudelijke input die is opgehaald vormt de basis voor de strategie en het creatief concept. Op 16 januari is stilgestaan bij gezamenlijke waarden die naar voren zijn gekomen, doelgroepen en prioritering daarvan voor maritieme arbeidsmarktbranding en eerste schetsen voor het creatief concept. Zo zijn er bijvoorbeeld uit de gesprekken drie doelgroepen naar voren gekomen voor de maritieme arbeidsmarktbranding: jongeren voortgezet onderwijs, studenten op opleidingen (MBO, HBO, WO) en zij-instromers. Daarbinnen kunnen echter nog keuzes worden gemaakt. Deze en andere dilemma’s zijn voorgelegd en besproken met de werkgroep.

Op basis van de sessie en aanvullende vragen die DST aan de werkgroep heeft voorgelegd wordt de strategie en het creatief verder uitgewerkt. Daarbij worden uiteraard ook de doelgroepen geconsulteerd. De planning is om begin maart een gezamenlijke strategie en het creatief concept vast te stellen dat op draagvlak kan rekenen van een brede vertegenwoordiging van de maritieme sector. Want alleen met elkaar vergroten we de bekendheid van de onze maritieme sector.