Maritieme evenementen in één kalender

De maritieme wereld staat natuurlijk nooit stil. Zodra echter de kalender de negende maand van dit jaar in gaat, is de zomer achter de rug en is het weer volle kracht vooruit. Eveneens op het vlak van evenementen en bijeenkomsten. Nederland Maritiem Land, de overkoepelende netwerkorganisatie voor de binnenvaart, havens, marine, maritieme dienstverlening, maritieme kennisinstituten, maritieme toeleveranciers, offshore, scheepsbouw, visserij, waterbouw, watersport en zeescheepvaart, bundelt zoveel mogelijk alle initiatieven op het gebied van events in één kalender.

Handig, om het overzicht te bewaren én als je als maritiem bedrijf zelf een evenement wilt organiseren. Voorkom concurrerende events op de dag van jouw evenement. En geef je evenement ook vooral door aan het bureau van Nederland Maritiem Land; dan plaatsen zij het evenement voor je in deze overkoepelende evenementenkalender. Stuur de informatie naar info@maritiemland.nl o.v.v. ‘Maritiem evenement voor de evenementenkalender’.

Benieuwd naar de events de komende periode? Bekijk hier het overzicht!