Annemarie Labee

CRM & Membership Coordinator

Annemarie is verantwoordelijk binnen Netherlands Maritime Technology (NMT) voor o.a.:

  • Ledenadministratie
  • Verenigingsmanagement
  • Kwaliteitsmanagement
  • Ledenevenementen
  • Alle vragen van leden

Leuk u te ontmoeten op mijn profiel. Ik ben Annemarie Labee en binnen NMT heb ik de uitdaging om verschillende activiteiten te combineren.

Membership Coordinator

Voor alle vragen rondom het NMT lidmaatschap kunt u contact met mij opnemen. Ook kan ik u helpen om binnen NMT met de juiste persoon, bijvoorbeeld voor specifieke branche zaken, verbonden te worden. Of als u meer informatie wenst over onze ledenactiviteiten kan ik u uiteraard ook van dienst zijn.

Quality Manager

In mijn rol als Quality Manager zorg ik voor het behouden van het ISO 9001 certificaat voor NMT. Slimmer Samenwerken noemen wij dit binnen NMT.

Slimmer Samenwerken met collega’s, bestuur en natuurlijk met onze leden. Door het kwaliteitsmanagementsysteem toe te passen op onze werkzaamheden streven wij naar een zo hoog mogelijke ledentevredenheid en effectiviteit van onze werkzaamheden. Daarnaast waarborgt ons kwaliteitsbeleid de toegankelijkheid voor alle andere betrokkenen naar onze vereniging, de financiële stabiliteit, risicobeheersing en continue verbetering van activiteiten.

Meer weten over het NMT lidmaatschap of het kwaliteitsbeleid van NMT, neemt dan contact met mij op. Ik sta onze leden, en natuurlijke alle andere maritieme professionals, met veel plezier te woord!

Naast mijn functie als CRM & Membership Coordinator ben ik een vast aanspreekpunt (Member Advisor) voor een aantal leden. Graag ben ik onze leden van dienst voor inhoudelijke vragen of voor de belangenbehartiging voor de sector of individueel bedrijf ( op regionaal, nationaal, Europees en internationaal niveau).