Annette Opstal

Human Capital Manager

Annette is verantwoordelijk binnen Netherlands Maritime Technology (NMT) voor o.a.:

  • Secretariaat Human Capital Commissies West en Noord
  • Ondersteunen initiatieven rondom imago- en instroombevordering
  • Lobby behoud kwaliteit maritiem technisch onderwijs (VMBO-MBO-HBO) en aansluiting op wensen bedrijfsleven
  • Faciliteren kennisdeling leden onderling over thema’s als mobiliteit, leven lang leren, duurzame inzetbaarheid
  • Aanspreekpunt voor leden op gebied van onderwijs en arbeidsmarkt

Als Human Capital Manager houd ik me bezig met de lobby voor het behoud van het maritiem technisch onderwijs en het borgen van de kwaliteit van deze opleidingen. Daarnaast zet ik me in voor de continue ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van medewerkers in onze branche, zodat onze sector in kan blijven spelen op alle veranderingen in de arbeidsmarkt. Ik ben resultaatgericht, zowel op de korte als lange termijn, zorgvuldig en een netwerker.

Naast mijn functie als Human Capital Manager ben ik een vast aanspreekpunt (Member Advisor) voor een aantal leden. Graag ben ik onze leden van dienst voor inhoudelijke vragen of voor de belangenbehartiging voor de sector of individueel bedrijf ( op regionaal, nationaal, Europees en internationaal niveau).