Arnold de Bruijn

Sector Manager

Na mijn studie Maritieme Techniek aan de Technische Universiteit Delft heb ik ruim elf jaar met veel plezier gewerkt bij Royal IHC. In elke functie heb ik gewerkt aan verbetering van de producten en werkwijzen en daarmee alle fasen van het scheepsbouwproces doorlopen: van onderzoek en ontwikkeling, tot ontwerp en engineering, tot inbedrijfstelling en metingen aan boord. De uitdaging die ik in het contact met klanten en collega’s steeds vond, is om alle betrokkenen op één lijn te krijgen en de samenwerking zodanig vorm te geven dat het eindresultaat groter is dan de som der delen.

Als Sector Manager bij Netherlands Maritime Technology (NMT) zet ik deze lijn voort, maar richt me daarbij meer op de impact van (opkomende) regelgeving, beleid voor de scheepsbouwsector als geheel en brede dienstverlening op het gebied van innovaties. Ik houd de leden op de hoogte van ontwikkelingen op nationaal, Europees en internationaal niveau en bepaal met hen welke kansen en bedreigingen daaruit voortkomen. Met mijn achtergrond in de scheepsbouw kan ik helpen deze vertaalslag te maken. Ik zet mij actief in om de belangen van de leden te behartigen en werk dagelijks aan de totstandkoming van goede regelgeving en beleid. Hiermee draag ik bij aan het vergroten van de concurrentiekracht van de Nederlandse maritieme sector.

Naast mijn functie als Sector Manager ben ik een vast aanspreekpunt (Member Advisor) voor een aantal leden. Graag ben ik onze leden van dienst voor inhoudelijke vragen of voor de belangenbehartiging voor de sector of individueel bedrijf ( op regionaal, nationaal, Europees en internationaal niveau).