Cindie Aminpour

Financial Controller Assistant

Cindie is binnen Netherlands Maritime Technology onder andere verantwoordelijk voor:

  • vormen van het aanspreekpunt voor boekhoudkundig gerelateerde vragen
  • uitvoering van de administratie NMTA, NMTF en NMT B.V.
  • ondersteunen van de Financial Controller bij de periodieke verslaglegging, het op te stellen jaarrekeningen en de accountscontrole

In 2012 heb ik de studie Accountancy afgerond aan de HEAO in Sittard en heb vervolgens op verschillende plaatsen tijdelijk gewerkt. Sinds april 2014 ben ik werkzaam bij Netherlands Maritime Technology. Mijn functie is Financial Controller Assistant en ik houd mij dan ook bezig met de financiële administratie. Crediteuren/debiteuren/bank en alles wat erbij komt kijken. Hierin ondersteun ik de Financial Controller. Ik vind het leuk om alles kloppend te krijgen en de stand van zaken op financieel gebied in de gaten te houden.