Erik Salverda

Public Affairs Coordinator

Erik is binnen Netherlands Maritime Technology onder andere verantwoordelijk voor:

  • (coördinatie van) diverse public affairs-activiteiten
  • scheepsbouwfinanciering
  • secretariaat NML Trade Council
  • secretariaat NMT Financieringscommissie
  • contact onderhouden met SEA Europe en collega’s in Brussel

Tijdens het laatste jaar van mijn bachelor Bestuurskunde aan de Universiteit Leiden heb ik stage gelopen bij de Directie Maritieme Zaken, onderdeel van het toenmalige Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Hier was ik medeverantwoordelijk voor de inhoudelijke voorbereiding van de Maritieme Werkconferentie, op 1 februari 2017 in Amsterdam. Na mijn bachelor heb ik, eveneens aan de Universiteit Leiden, een master Management van de Publieke Sector gedaan. Binnen deze master heb ik gekozen voor de specialisatie public affairs. Daarnaast heb ik een half jaar stage gelopen bij IvCB, een Haags bureau voor public affairs en stakeholdermanagement.

Sinds 1 september 2018 ben ik bij NMT in dienst getreden als Public Affairs Coördinator. In deze functie kan ik de vaardigheden die ik tijdens mijn studie en stages heb opgedaan goed combineren. Ik hoop zo snel mogelijk de maritieme sector nog beter te leren kennen, zodat ik mij nuttig kan maken voor de maritiem-technologische bedrijven die NMT vertegenwoordigd.