Fleur van Embden

Communications Advisor

Fleur is verantwoordelijk binnen Netherlands Maritime Technology (NMT) voor o.a.:

  • Publicaties, o.a.: NMT Magazine, Verenigingsjaarverslag, Sectorjaarverslag
  • Evenementen (o.a. Themabijeenkomst Marketing Communications)
  • Communicatie rondom Maritime Awards Gala
  • Corporate communicatie
  • Websitebeheer NMT website
  • Social Media beheer NMT accounts
  • Ondersteuning team Human Capital

De afgelopen jaren heb ik gewerkt binnen een waanzinnig innovatieve omgeving: de TU Delft. Ik werkte onder andere bij de faculteit Technische Natuurwetenschappen en de Graduate School binnen een team van communicatiespecialisten in een inspirerende werkomgeving. Samen met hen heb ik gewerkt aan de ontwikkeling, begeleiding en uitvoering van communicatietrajecten. Denk hierbij aan voorlichting richting potentiële studenten, maar ook interne communicatie richting medewerkers.

Gewend om te werken in een dynamische en internationale omgeving, vol technologische ontwikkelingen, is mijn eerste kennismaking met de maritieme sector een warm welkom. Bij NMT probeer ik vanuit de communicatie invalshoek, een meerwaarde toe te voegen aan uiteenlopende projecten en evenementen, maar bovenal te schrijven over relevante onderwerpen voor onze NMT leden. Dit doe ik door mij voortdurend te verdiepen in de ontwikkelingen binnen de maritieme sector en deze verder te verkennen. Kenmerkend voor mijn aanpak is storytelling – het persoonlijke verhaal vertellen – die ik hanteer als rode draad. Mijn uiteindelijke doel is de zichtbaarheid van NMT te verbeteren en te vergroten.