Harriët Slager

Sr. Manager EU Regulatory & Government Affairs

Harriët is verantwoordelijk binnen Netherlands Maritime Technology (NMT) voor o.a.:

  • Als u last heeft van marktverstoringen in Europa en wereldwijd
  • Als u wilt weten wat de voordelen zijn voor uw bedrijf van de handelsverdragen tussen bijv. EU-Canada/ EU-Vietnam/ EU-China
  • Mogelijke dreigingen van China voor onze industrie
  • Onderhandelingen voor een wereldwijd scheepsbouw verdrag & Sector Overeenkomst Exportkredieten voor schepen in de OESO
  • Al uw vragen over de Europese Unie
  • Alle vragen over onze Europese lobby organisatie SEA Europe

Sinds 2009 woon en werk ik in Brussel, de hoofdstad van de Europese Unie. Brussel is een gezellige en chaotische stad met een grote internationale gemeenschap. Als permanente vooruitgeschoven post behartig ik de belangen van NMT en haar leden bij de Europese Unie en haar instellingen. Ruim 80% van onze nationale wetgeving komt uit Brussel. Een goede vertegenwoordiging in Brussel is van essentieel belang voor u als lid, omdat er veel sector relevante wet- en regelgeving vandaan komt. De Europese Commissie komt met wetsvoorstellen die door alle EU lidstaten, incl. Nederland, en het Europees Parlement moeten worden goedgekeurd. Fysieke aanwezigheid in Brussel is van groot belang. Alleen op die manier kan NMT de besluitvormingsprocessen op de voet volgen en actief beïnvloeden.

Eén van de grootste uitdagingen voor de komende jaren blijft de bewaking van het level playing field in Europa en in de wereld. China vormt op dit moment de grootste bedreiging voor ons. De Chinezen willen m.b.v. staatssteun onze markt betreden en onze specials gaan bouwen. Tegelijkertijd is China ook een heel belangrijke markt voor ons. We zullen dus op zoek moeten naar een gebalanceerde oplossing voor dit probleem. Ik zal mij daar samen met onze Europese koepelorganisatie SEA Europe voor inzetten! Uw input is hierbij echter onmisbaar. Neem daarom altijd contact met mij op als u tegen een vorm van handelsbelemmeringen aanloopt. (bijv: tarieven, aanbestedingen, IPR, local content requirements, subsidies etc. ) Dit kan in China zijn, maar ook in andere landen binnen en buiten Europa.

NMT is voor de vertegenwoordiging in Brussel een samenwerkingsverband aangegaan met Damen Shipyards. Vanaf 15 september 2017 houd ik kantoor op het nieuwe kantoor van SEA Europe op het volgende adres: Wetstraat 67, 1000 Brussel (4e verdieping).