Lotte Monhemius

Innovation Manager

Sinds maart 2021 ben ik werkzaam als innovation manager binnen de dynamische innovatie afdeling van NMT. Binnen deze rol zal ik optreden als projectleider van innovatieve projecten voor de scheepvaart en scheepsbouw. Momenteel werk ik aan het RAMSSES project, voor het gebruik van composieten in de scheepsbouw, en aan de validatieregeling binnen de Nederlandse Green Deal. Ook vervul ik de rol van secretaris van het Innovation Council.

Ik ben me er bewust van dat we de komende jaren snel zullen moeten verduurzamen en vind het mooi om in dit werk op die manier een maatschappelijke bijdrage te kunnen leveren.

Met een achtergrond als maritiem officier heb ik ervaring in de scheepvaart. Daarna heb ik duaal scheepsbouwkunde gestudeerd, om meer theoretische kennis te verwerven en zodoende als scheepsbouwkundig constructeur aan de slag te gaan. Ik heb ruim 10 jaar bij NMT lid IHC gewerkt aan bagger-, offshore- en werkschepen. Ook had ik er een actieve rol in standaardisatie en verbetering van de engineering en productieprocessen. Daarna ben ik kort werkzaam geweest als inspecteur bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. Deze ervaring met processen, regelgeving en techniek helpt me enorm bij mijn huidige werkzaamheden zodat ik resultaatgericht kan bijdragen aan de innovatieve projecten binnen NMT.