Marco Scholtens

Innovation Manager

Als Innovation Manager houd ik me bezig met het initiëren en begeleiden van innovatieprojecten in de maritieme sector. Deze projecten richten zich hoofdzakelijk op de digitalisering en verduurzaming van de sector. Mijn rol in deze projecten kan variëren van initiator en aanjager tot penvoerder en/of inhoudelijk coördinator. Ik houd mij voornamelijk bezig met Europese innovatieprojecten in het kader van het Horizon 2020 programma (en in de toekomst Horizon Europe).

Na mijn studie Maritieme Techniek heb ik me bij P&O Nedlloyd, Heerema Marine Contractors, Seatrade Groningen en Fugro bezig gehouden met innovatie, nieuwe technische ontwikkelingen en met name het ontwikkelen van goede ideeën tot toegepaste innovaties in de scheepvaart en offshore sector. Mijn uitgebreide ervaring binnen de ‘operationele’ kant van de maritieme sector in Nederland, zowel bij transport, offshore als onderzoek geeft mij een gedegen ervaring in die sectoren waar de innovaties worden toegepast.