Marnix Krikke

Innovation & Human Capital Director

Marnix is verantwoordelijk binnen Netherlands Maritime Technology (NMT) voor o.a.:

  • Initiatieven voor samenwerking op het gebied van innovatie en human capital
  • Beïnvloeding industrie- en innovatiebeleid van de overheden – regionaal, nationaal en Europees
  • De overheidsopdracht als Launching customer voor nieuwe technologie
  • Deelname aan Europese innovatieprojecten

Mijn missie is om jouw vernieuwing van producten en productieprocessen mogelijk te maken en te stimuleren. Dat doe ik door lobbywerk voor maatregelen van de overheid om innovatie in de sector te stimuleren en belemmeringen weg te nemen. Daarnaast door ketenpartners bij elkaar te brengen in samenwerkingsprojecten op actuele thema’s.

Na mijn studie Maritime Techniek aan de TU Delft en het vervullen van de militaire dienst ben ik 17 jaar in diverse functies werkzaam geweest bij de Directie Materieel van de Koninklijke Marine en heb bijgedragen aan uiteenlopende materieelsprojecten. Sinds 2007 ben ik werkzaam bij de Branche-organisatie NMT, met als bijzondere portefeuille Innovatie en Human Capital. Een mooie combinatie want voor vernieuwing heb je goed opgeleide mensen nodig. Een deel van mij tijd besteed ik aan de activiteiten in de topsector Water en Maritiem, zoals het zorgdragen voor een maritieme kennis en innovatieagenda.