Michel Koopman

Market Analyst

Michel is binnen Netherlands Maritime Technology onder andere verantwoordelijk voor:

  • Sectorjaarverslag
  • Secretariaat van de Exportcommissie
  • Lid van diverse markt gerelateerde werkgroepen van SEA Europe
  • Het monitoren van marktontwikkelingen in de sector
  • Wekelijkse nieuwsvoorziening voor de leden van NMT

Mijn naam is Michel Koopman. Tijdens mijn tweejarige master Marine Technology aan de Technische Universiteit Delft heb ik gekozen voor het meest economisch en management gerelateerde vakkenpakket. Tijdens mijn studie heb ik gewerkt aan het ontwikkelen van een methode om het aantal manuren dat nodig is tijdens het aanbouwproces van complexe schepen accuraat te kunnen schatten. Ook heb ik mezelf verdiept in de gevolgen van een mogelijke belastingheffing op de uitstoot van broeikasgassen voor met name bulkschepen, olietankers en containerschepen. Naarmate ik de maritieme industrie meer en meer leerde kennen ben ik steeds enthousiaster geworden door de vele facetten die ze te bieden heeft. Ik ben erg geïnteresseerd in de verschillende (nieuwe) trends binnen de industrie. Mijn rol bij NMT is erg veelzijdig. Ik streef ernaar de propositie van NMT op het gebied van marktinformatie te helpen uitbouwen en nieuwe ontwikkelingen binnen de industrie snel te registreren. Ik hoop samen met jullie als leden kennis uit te wisselen om zo een zo goed mogelijk beeld van de stand van zaken te kunnen schetsen.