Oscar Lauf

Innovation Manager

Oscar is verantwoordelijk binnen Netherlands Maritime Technology (NMT) voor o.a.:

  • Europese Innovatieprojecten
  • Horizon 2020

Als Innovation Manager houd ik me bezig met het initiëren en begeleiden van innovatieprojecten in de maritieme sector. Mijn focus ligt op Europese innovatieprojecten en de financiële ondersteuning die hiervoor vanuit Brussel voorhanden is, met name vanuit het Horizon 2020 programma. Ik informeer bedrijven over de mogelijkheden die er voor hen zijn en initieer en begeleid innovatieprojecten waarin wordt samengewerkt met Nederlandse en andere Europese bedrijven en kennisinstellingen.

Ik heb een achtergrond als chemisch technoloog en heb me bij alle organisaties waar ik heb gewerkt bezig gehouden met het stimuleren van innovatie, vanuit technisch, organisatorisch of financieel perspectief. Het is mijn overtuiging dat de Nederlandse maritieme sector door continu te blijven innoveren haar toegevoegde waarde kan vergroten. De innovaties zullen van de bedrijven zelf moeten komen; het is mijn ambitie om ze daarbij te ondersteunen zodat de innovaties uiteindelijk ook leiden tot nieuwe omzet en een betere concurrentiepositie voor de maritieme sector.