Renée van Krimpen-Baudesson

Event Manager

De komende maanden vervang ik Jeannette Lucas tijdens haar zwangerschapsverlof. Als event manager ben ik verantwoordelijk voor het ontwikkelen en realiseren van evenementen die aansluiten bij de positionering en strategie van NMT en haar leden. De maritieme wereld, een wereld van gedreven, professionele mensen, heb ik tijdens mijn loopbaan als communicatie manager bij IHC Merwede leren kennen. Mijn ambitie is inspirerende evenement met en voor onze leden te organiseren.