Robin Brink

RD&I Consultant

Robin is als zelfstandig consultant verantwoordelijk binnen Netherlands Maritime Technology (NMT) voor

  • Ondersteuning van het NMT NOVIMAR projectmanagement
  • NOVIMAR  project taken

Op dit moment ben ik werkzaam in het HORIZON 2020 project NOVIMAR. Mijn achtergrond ligt bij de Koninklijke Marine. Ik heb diverse operationele leidinggevende functies aan boord van schepen vervuld. Halverwege mijn loopbaan heb ik mijn studie Maritieme Techniek (TU Delft) afgerond en heb ik mijn aandacht verlegd naar het ontwerpen en onderhouden van schepen, inclusief ILS. Tot slot heb ik mij bezig gehouden met de inrichting van logistieke- en onderhoudsprocessen en de implementatie daarvan in het informatie systeem SAP. Met deze achtergrond heb ik in de afgelopen jaren aan diverse maritieme Europese projecten deelgenomen.