Roel de Graaf

Managing Director

Per 1 juli 2016 ben ik aangetreden als Managing Director bij Netherlands Maritime Technology (NMT). Na mijn studie Scheepsbouw aan de HTS in Dordrecht, werkte ik bij diverse maritieme bedrijven. Begin jaren tachtig was mijn eerste werkgever Bureau den Boer, een scheepsbouwkundig ingenieursbureau aan de Singel in Dordrecht. Mijn eerste managementfunctie vervulde ik bij Scheepswerf De Haas in Maassluis. Gedurende mijn loopbaan bekleedde ik verschillende managementfuncties bij o.a. Vahali, IHC Metalix en IHC Interior & Piping. Als Managing Director bij IHC Metalix, had ik in de periode van 2002 tot 2005 zitting in het bestuur van Vereniging Holland Marine Equipment. Vanaf mei 2015 had ik namens CIG NV zitting in het NMT-bestuur. Inmiddels heb ik 35 jaar ervaring in de maritieme sector en ruime kennis van het internationale speelveld. Deze ervaring zet ik met genoegen en enthousiasme in voor NMT. Met een zeer gedreven team draag ik er zorg voor dat NMT een betrouwbare partner is voor leden, die in staat is om condities te creëren waarin zij onbezorgd hun business kunnen doen.

Naast mijn functie als Managing Director ben ik een vast aanspreekpunt (Member Advisor) voor een aantal leden. Graag ben ik onze leden van dienst voor inhoudelijke vragen of voor de belangenbehartiging voor de sector of individueel bedrijf ( op regionaal, nationaal, Europees en internationaal niveau).