Sandra Thornhill

Member Advisor

Sandra is verantwoordelijk binnen Netherlands Maritime Technology (NMT) voor o.a.:

  • De NMT leden; bezoeken, contact, werving en administratie
  • Aanspreekpunt voor de vereniging
  • In-en verkoopvoorwaarden van de verenigingen

Mijn naam is Sandra Thornhill en ben sinds 2010 werkzaam bij NMT. Ik ben bij NMT gestart als Trade Promotion Advisor bij de afdeling Trade waar ik met veel plezier samen met mijn collega’s Nederlandse maritieme bedrijven heb geholpen met hun commerciële activiteiten in het buitenland. Naast deze functie was ik de laatste jaren ook actief als Member Advisor en bezocht ik met plezier de NMT leden. Sinds begin mei van dit jaar ben ik part-time gaan werken en mag ik me als Member Advisor volledig gaan richten op het bezoeken van onze leden. Ik heb door de jaren heen een groot (internationaal) netwerk opgebouwd en deel mijn kennis graag met onze leden. Daarnaast is het mijn doel om de leden zoveel mogelijk bewust te maken van de vele diensten die NMT biedt.

Door mijn werkervaring in binnen-en buitenland in verschillende sectoren houd ik van een baan met een internationaal karakter in een inspirerende werkomgeving, in Rotterdam zit ik wat dat betreft op een uitstekende plek. Bij NMT heb ik een functie gevonden waarin ik mijn expertise, creativiteit en enthousiasme goed kan combineren. Ik ben trots op de Nederlandse maritieme industrie en kijk ernaar uit om tijdens de bezoeken aan onze leden hier mooie gesprekken over te voeren. Als Member Advisor ben ik onze leden van dienst voor inhoudelijke vragen of voor de belangenbehartiging voor de sector of individueel bedrijf (op regionaal, nationaal, Europees en internationaal niveau).