Sanne de Vleeschhouwer

Innovation Manager

Mijn naam is Sanne de Vleeschhouwer, bedrijfskundige, geboren en getogen Rotterdamse, resultaatgericht en betrokken. Als Innovation Manager lever ik een bescheiden bijdrage aan vernieuwing in de sector. De rol die ik vanuit Netherlands Maritime Technology heb varieert sterk per project. Zo treed ik bij diverse projecten op als penvoerder, ondersteun ik overheden bij de uitvoering van subsidieregelingen, leg ik verbindingen tussen het mkb en het onderwijs en organiseer ik diverse innovatieseminars. Ik vind het hartstikke mooi om te mogen werken voor zo’n internationale sector met diverse grote én kleine Nederlandse bedrijven van wereldklasse.

Naast mijn functie als Innovation Manager ben ik een vast aanspreekpunt (Member Advisor) voor een aantal leden. Graag ben ik onze leden van dienst voor inhoudelijke vragen of voor de belangenbehartiging voor de sector of individueel bedrijf ( op regionaal, nationaal, Europees en internationaal niveau).