Vivian Garos

Innovation Project Support Officer

Vivian is binnen Netherlands Maritime Technology onder andere verantwoordelijk voor:

  • Acquireren/initiëren, uitvoeren en beheersen van kortdurende en kleine innovatie projecten op maritiem gebied
  • Ondersteunen van projectleiders binnen NMT en optreden als first-point-of-contact van projectpartners van grote projecten
  • Inhoudelijk voorbereiden en organiseren van projectevenementen en meetings

Mijn naam is Vivian Garos. Onlangs ben ik afgestudeerd in Bestuurskunde aan de Universiteit van Twente met als specialisatie Regulation and Innovation (hier wordt met name gekeken naar vraagstukken hoe de overheid kan omgaan met geavanceerde technologieën waar nog geen wetgeving voor bestaat). Gedurende mijn studie heb ik mij altijd geïnteresseerd voor Europese innovatie projecten en hier ook mijn afstudeerscriptie over geschreven. Daarnaast heb ik gedurende mijn Master een stage gelopen bij het Ministerie van EZK/RVO op de afdeling Internationale Research en Internationale Samenwerking (IRIS). Mijn Bachelor opleiding, Europese Studies, heb ik gevolgd in Maastricht. Tenslotte heb ik tijdens mijn Bachelor en Master in Berlijn, Lissabon en Bologna gestudeerd en in Istanbul stage gelopen bij een research instituut.

Sinds 1 april jl. ben ik werkzaam als Project Innovation Support Officer bij NMT. Ik zal me zowel met Europese als regionale projecten bezighouden. De komende tijd zal ik mij toeleggen op het Horizon 2020 project RAMSSES en tevens op de Maritime Delta, Platform Schone Scheepvaart en de NISS Profielwerkstukkenwedstrijd.

Ik ben gemotiveerd om me voor de maritieme sector in te zetten en hoop dat ik aan de innovatiekracht van de maritieme sector en onze leden een goede bijdrage kan leveren.