Nederland ratificeert IMO Hong Kong verdrag

Nederland heeft vandaag, woensdag 20 februari, de officiële akte van aanvaarding van het Hong Kong verdrag aan de secretaris-generaal van de IMO overhandigd. Hiermee heeft Nederland dit verdrag geratificeerd. Dit verdrag regelt het veilig en milieuvriendelijk recyclen van zeeschepen. Nederland is het achtste land dat het verdrag ratificeert.

Meer informatie

Het verdrag heeft onder andere betrekking op het ontwerp, constructie en gebruik van schepen. In al deze fases dient rekening te worden gehouden met veilig en milieuvriendelijk recyclen aan het eind van de levensduur. Ook is beschreven hoe de handhaving geregeld moet worden en er zijn verschillende certificerings- en rapporteringseisen opgenomen. Een van de maatregelen is dat schepen in het bezit moeten zijn van de inventaris gevaarlijke stoffen (Inventory of Hazardous Materials). Het verdrag bevat een lijst met gevaarlijke stoffen waarvan het gebruik of installatie verboden is voor scheepswerven (nieuwbouw en reparatie).

Het Hong Kong verdrag is opgesteld in 2009 en nog niet van kracht. Voor inwerkingtreding dienen 15 IMO lidstaten het verdrag te hebben geratificeerd. Deze lidstaten moeten gezamenlijk minimaal 40% van de wereldhandelsvloot (in GT) representeren. Ook moeten deze lidstaten minimaal 3% van het wereldwijde recycling volume vertegenwoordigen. Met ondertekening door Nederland worden deze voorwaarden nog niet bereikt maar komen we wel weer een stap dichterbij. Bovendien is het een duidelijk signaal naar de andere lidstaten.