Nederlandse maritiem-technologische sector houdt zich staande in roerige tijden

Hoewel 2015 een jaar was met zorgen heeft de Nederlandse maritiem-technologische sector buitengewoon goed gepresteerd. De omzet steeg met 9,4% van €7,5 miljard in 2014 naar €8,2 miljard in 2015. Ook de werkgelegenheid bleef op peil, met werk voor ruim 31.000 FTE. Toch hingen gedurende het gehele jaar dreigend donkere wolken boven de sector. De lage olieprijzen belemmerden investeringen in de offshore. Er is een wereldwijde overcapaciteit aan handelsschepen en deze moeten hun vracht ook nog eens vervoeren tegen zeer lage vrachtprijzen. Verder deinzen diverse scheepsbouwlanden er niet voor terug om door allerlei maatregelen hun eigen industrie voor te trekken of soms zelfs geheel af te schermen.

Hans Voorneveld, voorzitter van Netherlands Maritime Technology: “We verwachten dat 2016 opnieuw een spannend jaar zal worden. Toch brengen we graag een hoopvolle boodschap. De maritieme sector wereldwijd staat voor de uitdaging om de complete vloot in de komende decennia te verduurzamen. De Nederlandse maritiem-technologische sector heeft de oplossingen in huis om die stap te zetten. In 2015 gleed een groot aantal Nederlandse schepen met een zeer duurzaam karakter de scheepshelling af. We willen de toekomst van onze sector graag vormgeven in partnerschap met de Nederlandse overheid. Laten we samen de focus leggen op innovatiekracht en ondernemerschap, zodat de branche instrument is bij het genereren van werkgelegenheid en het in de praktijk brengen van verduurzaming, zowel in Nederland als in exportmarkten.”

De Nederlandse maritiem-technologische sector in 2015 

Zeescheepsnieuwbouw

In totaal zijn er in 2015 63 zeegaande schepen opgeleverd (2014: 67). De orderintake betrof 64 schepen (2014: 99 schepen) met een waarde van €693 miljoen (2014: €1 miljard).. De waarde van de opgeleverde schepen bedroeg in 2015 €1,3 miljard (2014: €1,2 miljard). Van deze waarde kwam 83% voor rekening van exportorders (2014: 80%). De omzet van de werven bedroeg €5,0 miljard (2014: €4,6 miljard).

Maritieme toeleveranciers

De maritieme omzet van de circa 670 Nederlandse maritieme toeleveranciers bedroeg in 2015 €4,2 miljard (2014: €3,8 miljard).

Zeescheepsreparatie

De omzet bedroeg in 2015 €637 miljoen (2014: €558 miljoen).

Binnenvaart, visserij en kleine zeegaande schepen

In 2015 werden er 111 schepen (2014: 108 schepen) opgeleverd. De orderportefeuille bedroeg per 31 december 128 schepen (2014: 108 schepen).

Superjachtbouw

In 2015 zijn 23 superjachten opgeleverd (2014: 16) met een waarde van €1,1 miljard (2014: €649 miljoen) en 28 nieuwe opdrachten zijn genoteerd (2014: 22) met een waarde van €1,1 miljard (2014: €1,5 miljard). De orderportefeuille betrof eind december 72 superjachten (2014: 70 superjachten) met een waarde van ruim €4,2 miljard (2014: €4,1 miljard).

Bovenstaande cijfers werden op 19 mei 2016 tijdens de NMT Netwerkbijeenkomst van brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology gepresenteerd.

Klik hier om het Jaarverslag 2015 te downloaden: NMT Jaarverslag 2015

Meer informatie

Voor meer informatie over de jaarcijfers kunt u contact opnemen met Ralph Dazert, Market Analyst bij Netherlands Maritime Technology via T 088 44 51 023 of E dazert@maritimetechnology.nl.