Netherlands Maritime Technology presenteert 178 duurzame maritieme oplossingen

Op 10 oktober 2016, tijdens de Dag van de Duurzaamheid, is aan boord van de Borelli, een binnenvaartschip dat duurzaam omgebouwd is met o.a. een dieselektrische voortstuwing, het totaal aantal door Netherlands Maritime Technology (NMT) verzamelde duurzame maritieme oplossingen bekend gemaakt. Maar liefst 178 oplossingen zijn overhandigd aan Salima Belhaj (D66) en Brigit Gijsbers (Ministerie van Infrastructuur en Milieu). Met dit aantal laat de maritiem-technologische sector zien diverse maatschappelijke uitdagingen aan te kunnen.

Meteoroloog Margot Ribberink van Meteo Group (aangesloten bij brancheorganisatie NMT) ging ter introductie in op de gevolgen van klimaatverandering, zoals de zeespiegelstijging en orkanen. Vervoer over water is zoals bekend veel minder vervuilend dan vervoer over de weg en door de lucht, maar het kan en moet nog schoner.

Tal van duurzame maatregelen waar nationaal, Europees en internationaal over wordt gesproken, zijn op dit moment ook al écht mogelijk, zowel voor de zeevaart als de binnenvaart.

 

Salima Belhaj (Tweede Kamerlid D66) en Brigit Gijsbers (Directeur Maritieme Zaken Ministerie van Infrastructuur en Milieu) ontvingen de 178 oplossingen van Hans Voorneveld (voorzitter NMT). Na ontvangst beaamden zij het belang van duurzame oplossingen en lieten zij hun waardering blijken over de positieve ontwikkelingen binnen de sector.

Salima Belhaj is verheugd dat duurzaamheid steeds meer belangstelling krijgt en dat steeds meer ondernemers overtuigd raken van het belang: “D66 staat voor het belonen van deze initiatiefnemers. Het bieden van financieringsmogelijkheden hebben wij daarom opgenomen in ons verkiezingsprogramma van 2017. Ik ben overigens trots dat de scheepswerven, de toeleveranciers en de rest van de maritieme sector gezamenlijk naar buiten treden met dit initiatief.”

Deze uitspraak wordt beaamd door Brigit Gijsbers: “Het verzamelde aantal oplossingen laat de innovatieve kracht van de maritieme sector zien. Inmiddels zijn er diverse emissiereducerende afspraken gemaakt op mondiaal en Europees niveau. Er zijn echter meer normen nodig, hier wordt ook hard aan gewerkt. Ik ben verheugd te zien dat de sector niet alleen meedenkt in oplossingen, maar ook echt oplossingen biedt. Illustratief hiervoor is het R&D percentage van de sector dat tweemaal hoger is dan het landelijk gemiddelde.”

NMT heeft Duurzaamheid als jaarthema voor 2016 en wil niet alleen het duurzame potentieel van de sector tonen, maar ook haar leden bewuster maken van het belang van duurzaamheid en de marktkansen die het oplevert. Dit doet de brancheorganisatie door de verzameling oplossingen op www.sustainable-maritime-solutions.nl continu uit te breiden en duurzaamheid tijdens haar activiteiten onder de aandacht te brengen. NMT is van mening dat de politiek op verschillende manieren de inzet van de duurzame maritieme oplossingen kan stimuleren en versnellen zoals werd benadrukt door Hans Voorneveld.

De duurzame maritieme oplossingen zijn te vinden op www.sustainable-maritime-solutions.nl.

Lees hier de NMT brochure Sustainable Maritime Solutions

Lees hier de boodschap van NMT aan de Nederlands overheid