Nieuw relatiemagazine Koninklijke Marine

Commandant Zeestrijdkrachten, luitenant-generaal Rob Verkerk, heeft vandaag het eerste exemplaar van een nieuw relatiemagazine voor de marine ontvangen. Dit Marine Magazine is bestemd voor actief- en postactief marinepersoneel, bedrijven en instellingen binnen de marinebouw. Daarnaast is het interessant voor iedereen die zich een mening wil vormen over de belangen van onze Koninklijke Marine.

De Koninklijke Marine heeft sinds de laatste bezuinigingsrondes geen beschikking meer over een papieren magazine, waarin de ontwikkelingen binnen dit oudste krijgsmachtdeel worden beschreven. Daarvoor in de plaats is een digitale nieuwsbrief gekomen, die onder geïnteresseerden wordt verspreid. Stichting P3M heeft gemeend dat deze digitale verschijningsvorm onvoldoende recht doet aan de opinievorming rond de Koninklijke Marine en Nederlandse bedrijven en instellingen in de marinebouw. Daarom heeft zij ter aanvulling besloten tot het uitbrengen van dit nieuwe Marine Magazine.

Zonder abonnees zal dit blad echter niet levensvatbaar zijn. Mensen die de marine een warm hart toedragen worden in de komende periode dan ook aangemoedigd om abonnee te worden. Voor een bedrag van twaalf euro vijftig ontvangen abonnees het magazine twee keer per jaar in de bus. Abonnee worden kan na inschrijving via www.marinemagazine.nl.