Nieuwe MED Implementing Regulation van kracht

Vanaf half maart is de Implementing Regulation (IR) van de Marine Equipment Directive (MED) van kracht. Deze IR vervangt vanaf nu de MED Annex A1. In de IR staan de ontwerp-, constructie- en prestatie-eisen en teststandaarden voor maritieme uitrusting (design, construction and performance requirements and testing standards for marine equipment). Netherlands Maritime Technology is nauw betrokken geweest bij het opstellen van dit document.

Met de herziening van de MED (2014/90/EU) enkele jaren geleden, was er ook de verplichting om Annex A1 te herzien. NMT is in dit Europese proces nauw betrokken geweest en heeft onder ander een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de tabel. De Implementing Regulation, zoals de Annex A1 vanaf nu zal heten, is vorige week gepubliceerd (Commission Implementing Regulation (EU) 2017/306) en wordt later deze maand van kracht. De nieuwe IR heeft onder andere tot doel om overzichtelijker weer te geven vanaf welk moment en tot welk moment bepaalde eisen en standaarden van kracht zijn.

Wanneer u voor uw producten gebruik maakt van de Annex A1 is het raadzaam om na te gaan of er voor uw producten veranderingen zijn opgenomen. De volledige tekst van de Implementing Regulation kunt u vinden via http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2017:048:FULL&from=NL De IR maakt gebruik van continue revisie. Inmiddels is er dan ook een start gemaakt voor de 2e versie van de IR. Ook hier zal NMT uw belangen behartigen. De verwachting is dat in maart 2018 Implementing Regulation Mk II van kracht zal worden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sander den Heijer T +31 (0) 88 44 51 036 of E heijer@maritimetechnology.nl