Nieuwste column Thecla Bodewes over handelsbevordering

Vrijdag 9 september verscheen de nieuwste column van Thecla Bodewes (Scheepswerven Thecla Bodewes) in Het Financieele Dagblad onder de kop ‘Meer werk maken van handelsbevordering’.

“Nu het economisch beter gaat, neemt ook het vertrouwen van de Nederlandse ondernemers weer toe om hun kansen te beproeven op buitenlandse markten. Dat leidt tot een toenemende vraag naar advies, informatie en netwerken die ondernemers hierbij kunnen helpen.”

Er ligt ook een taak voor brancheverenigingen en topsectoren die kunnen fungeren als intermediair met de overheid en ondernemers kunnen wijzen op de mogelijkheden van beursondersteuning, de inzet van ambassademedewerkers of handelsmissies. Dit vergt wel een investering van het bedrijfsleven in het versterken van de rol van deze intermediairs.”

Er moet een oplossing komen waar de krachten van overheid en bedrijfsleven complementair worden ingezet om de innovatieve expertise van Nederlandse bedrijven te vermarkten.”

Lees de hele column van Thecla Bodewes op https://fd.nl/opinie/1166829/meer-werken-maken-van-handelsbevordering (achter login).