Driedaagse internationale conferentie 'World Hydrogen Summit' van 9 - 11 maart a.s.

18 februari 2021

Van 9 t/m 11 maart 2021 vindt de 2e editie van de World Hydrogen Summit plaats, dit jaar online. In de 3-daagse internationale conferentie wordt ingegaan op de wereldwijde trends in waterstof en de technologische toepassingen daarvan. De Sustainable Energy Council organiseert dit congres in samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam en Gemeente Rotterdam. Rotterdam wil het Haven Industrieel Complex (HIC) en het aangesloten gebied door ontwikkelen naar de grootste duurzame waterstof hub van Europa: de Hydrogen Gateway to Europe. Een plek waar grootschalige productie, import, doorvoer en gebruik van waterstof plaatsvindt. Het Haven Industrieel Complex biedt daarvoor de ideale omstandigheden om kansrijke initiatieven voor waterstof te laten uitgroeien tot grootschalige toepassingen. Tijdens de Summit is Burgemeester Aboutaleb van de Gemeente Rotterdam gastheer namens de Stad Rotterdam en zal de opening verzorgen. Ook Wethouder Energietransitie van de Gemeente Rotterdam, Arno Bonte zal tijdens de Summit een keynote geven over de regionale ambities voor waterstof. Rotterdam heeft veel potentie op het vlak van waterstof, vanwege de gunstige ligging als diepzeehaven, de aanwezigheid van grootschalige (petro-)chemische industrie, de aansluiting van windenergie vanaf de Noordzee en infrastructuur als onderdeel van de corridor van vloeibare, gasvormige energiedragers voor Noordwest-Europa. Het bedrijfsleven in de Rotterdamse haven en regio is de drijvende kracht achter de ontwikkeling van de waterstofeconomie in Zuid-Holland. De gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, Provincie Zuid-Holland, Stedin, InnovationQuarter en Economic Board Zuid-Holland werken nauw samen om dit te faciliteren. Het Zuid-Hollandse innovatie-ecosysteem, met universiteiten, hogescholen en fieldlabs, maakt de triple helix compleet. De stad draagt op deze manier fundamenteel bij aan de Nederlandse ambities voor energietransitie; de Rotterdamse industrie kan 20 tot 25% van de Nederlandse CO2-reductiedoelstellingen realiseren. Daarnaast biedt ontwikkeling van een nieuwe duurzame industrie en logistiek kansen op herstel uit de coronacrisis en een duurzaam verdienvermogen op de lange termijn. De ontwikkeling van Rotterdam als waterstof hub past bij de afspraken gemaakt in het Rotterdams klimaatakkoord. Klik hier voor meer informatie en de mogelijkheid om aan te melden.