header-slide-1920x668-50

Nederlands Instituut voor Lastechniek

Wij zijn een onafhankelijke stichting die al meer dan 80 jaar de collectieve belangen behartigt van bedrijven, instellingen en personen die werken op het gebied van lassen, lijmen en andere permanente verbindingstechnieken. Wij onderhouden een sterk (inter)nationaal netwerk waarin samenwerking op het gebied van onderwijs en technische innovaties centraal staat. Wij richten ons op drie pijlers: onderwijs, certificatie en voorlichting.1) Onderwijs De afdeling onderwijs is actief betrokken bij het stimuleren en verbeteren van het lastechnisch onderwijs in Nederland. Een van de belangrijkste activiteiten is het mede ontwikkelen en up-to-date houden van nationale handvaardigheidsopleidingen en internationale lasopleidings-programma’s. Voor deze opleidingen ontwikkelen we leermiddelen, organiseren we examens, reiken we diploma’s uit en houden we onafhankelijk toezicht.2) Certificatie Gecertificeerd werken wordt steeds belangrijker, daarom certificeert onze afdeling certificatie op een groot aantal gebieden gericht op lassen. Dat betekent dat wij als onafhankelijke derde partij controleren of er geleverd wordt wat afgesproken is. Wij certificeren personen en bedrijven, kwalificeren lasmethoden en verzorgen de officiële erkenning van opleidingsinstellingen.3) Voorlichting Wij helpen lassers en lastechnici hun vakkennis up-to-date te houden door het organiseren van o.a. voorlichtingsbijeenkomsten, workshops en cursussen. Via ons vakblad Lastechniek ver-spreiden wij de belangrijkste on

Volg ons