Vissers 1 Productschap Vis

Binnenvaart & Visserij

Onder deze categorie vallen de bij NMT aangesloten scheepswerven die actief zijn in de binnenvaart en/of visserij. Tijdens de bijeenkomsten worden actuele onderwerpen binnen de categorie besproken en vindt een open discussie plaats. Op deze wijze kan van elkaar worden geleerd en wordt gezamenlijke vooruitgang geboekt. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: technische voorschriften, innovatieve ontwikkelingen, veilig en gezond werken, milieu en duurzaamheid.

Commissieleden

Benjamin Grefkens (voorzitter) – Neptune Shipyards
Vincent Bekker (vice vz) – Vahali Shipyards

Johan Kaasjager - Den Breejen Shipyard
Klaas Hoekman – Hoekman Shipbuilding
Rinus Kooiman – Scheepswerf Kooiman
Pier Meinderts – Thecla Bodewes Shipyards

Voor meer informatie over deze commissie kunt u contact opnemen met secretaris Nick Bakker via T 088 44 51 000 of E info@maritimetechnology.nl.