NMT druk in Brussel en belangrijke onderzeebotenmoties in de Tweede Kamer

Regelmatig praten we je bij over de activiteiten van NMT op het gebied van belangenbehartiging. Deze week onder andere een serie gesprekken met Rijkswaterstaat/Rijksrederij, veel internationaal overleg en twee aangenomen onderzeebotenmoties in de Tweede Kamer.

Betrekken van maritieme bedrijven bij voorbereiding aanbesteding MPV-20 en MPV-50

Afgelopen week is een serie van drie gesprekken van NMT met Rijkswaterstaat en de Rijksrederij afgerond over de manier waarop maritieme bedrijven betrokken kunnen worden bij de voorbereidingen op de eerste aanbestedingen in het vlootvernieuwingsprogramma van de Rijksrederij. NMT heeft aangegeven dat het voor de kwaliteit van de aanbestedingen wenselijk is dat de bedrijven vanaf het opstellen van klanteisen voor de MPV-20 en de MPV-50 betrokken worden en heeft adviezen gegeven over de invulling daarvan. De resultaten van de bespreking worden meegenomen in de besluitvorming over de voorbereidingen van de aanbesteding.

In gesprek met Europarlementariërs (VVD en CDA) over oneerlijke concurrentie en industriebeleid

Samen met SEA Europe-voorzitter René Berkvens is NMT in gesprek gegaan met Europarlementariër Liesje Schreinemacher (VVD) over de Chinese oneerlijke concurrentie en de manier waarop de maritieme maakindustrie hierdoor geraakt wordt. Schreinemacher is een nauw betrokken bij Europese wetgeving ten aanzien van buitenlandse subsidies. Daarnaast is gesproken met Europarlementariër Tom Berendsen (CDA), die zich bezighoudt met het Europese industriebeleid. René Berkevens heeft toegelicht hoe onze sector werkt en welke vorm van industriebeleid daarbij passend is.

Grote onderwerpen op de agenda in Brussel

Vorige week heeft NMT deelgenomen aan overleggen in het verband van SEA Europe met andere Europese scheepsbouwassociaties en enkele grote spelers uit de Europese maritieme maakindustrie. Op de agenda stonden enkele complexe onderwerpen, zoals de voortzetting van de China-dialogue, het potentieel van EU-subsidies en de gevolgen van foreign subsidies. Daarnaast is gesproken over recente ontwikkelingen rondom Fit-for-55 en de European Taxonomy for Sustainable Activities.

NMT neemt deel aan IMO-overleg over reduceren CO2-uitstoot

NMT neemt deze week deel aan het IMO-overleg MEPC77. Het belangrijkste punt op de agenda is de uitwerking van verschillende korte termijnmaatregelen met betrekking tot het reduceren van de uitstoot van CO2. Daarnaast wordt er gesproken over de richtlijnen voor het gebruik van scrubbers en over hoe windvoortstuwing in de berekening voor de EEDI en EEXI kan worden meegenomen. Allemaal zaken die voor de leden van NMT belangrijk zijn.

Tweede Kamer: betrek Nederlandse industrie bij onderzeebotenorder

De Tweede Kamer heeft twee moties aangenomen, waarin staat dat Nederlandse technologie van hoogwaardig en strategisch niveau onderdeel moet zijn van het eisenpakket voor de nieuwe onderzeeboten van de Koninklijke Marine. De hoofdaannemers moeten duidelijk maken hoe zij de Nederlandse toeleverindustrie op strategische onderdelen betrekken bij ontwerp, ontwikkeling, bouw en instandhouding van de boten. Defensie moet het verwervingsproces bovendien zo snel mogelijk voortzetten met de werf of werven die het meest aan dit criterium voldoen. Dat is een krachtig signaal van de Tweede Kamer aan Defensie en goed nieuws voor gespecialiseerde Nederlandse bedrijven.