NMT in gesprek met ministeries over onderhoud cruiseschepen en Kornwerderzand

Regelmatig geeft NMT een update over haar public affairs-activiteiten. In de afgelopen weken is NMT in gesprek geweest met verschillende ministeries om het onderhoud aan cruiseschepen weer terug te halen naar Rotterdam en over de verbreding van de sluis bij Kornwerderzand.

Meer informatie

Wegnemen drempels voor onderhoud aan cruiseschepen

Op 2 maart hebben NMT en NML acties besproken met de ministeries van I&W en SZW om het onderhoud aan cruiseschepen weer terug te halen naar Rotterdam. In lijn met de inbreng tijdens het rondetafelgesprek met leden van de Tweede Kamer, heeft NMT benadrukt dat er transparantie moet komen over de wijze van inspecteren door de Arbeidsinspectie. Na de uitspraak van het hoger beroep over de boete van de Oasis of the Seas, wordt het gesprek voortgezet.

In gesprek met ministerie I&W over verbreding sluis Kornwerderzand

Op 3 maart nam NMT deel aan een gesprek met ambtenaren van het ministerie van I&W over de bedrijfsbijdrage aan de financiering van de verbreding van de sluis bij Kornwerderzand. Diverse opties voor die financiering werden besproken. Recent is over de benodigde regeling voor de financiering een petitie aangeboden aan de leden van de Tweede Kamer.

NMT levert namens sector input voor aankomende vergadering van IMO milieucomité

NMT heeft deelgenomen aan het nationaal vooroverleg voor de aankomende vergadering van de milieucomité van IMO (MEPC75) en de bijeenkomst over de uitwerking van het IMO klimaatakkoord (ISWG-GHG7). Tijdens dit nationaal vooroverleg worden standpunten uitgewisseld en op basis hiervan wordt het uiteindelijke Nederlandse standpunt bepaald. NMT heeft input geleverd namens de sector en zal deel uitmaken van de Nederlandse delegatie naar MEPC75. Wil je op de hoogte blijven van en input leveren op IMO zaken? Schrijf je dan in voor de IMO mailinglijst.

NMT, Norsk Industrie en Danish Maritime willen gesprek met EU mededingingsautoriteit over Spaanse Tax Lease systeem

Samen met de Deense en Noorse scheepsbouwassociaties bereidt NMT een gesprek voor bij de mededingingsautoriteiten in Brussel over het Spaanse Tax Lease systeem (STL2). Volgens de Europese autoriteiten is STL2 in lijn met staatssteunregels. NMT en de Deense en Noorse scheepsbouwassociaties gaan uitleggen dat zij dit anders zien. Leden ervaren door STL2 nog steeds marktverstoringen t.o.v. Spanje.

Public affairs (PA) wordt ook wel belangenbehartiging genoemd. In het geval van NMT zijn dit de belangen van de leden. Hierbij gaat het allereerst om het uitoefenen van invloed op beleid dat onze sector aangaat, zoals maritieme regelgeving en subsidieregelingen. Het omvat daarnaast het verstevigen van de positie en reputatie van onze sector. NMT onderstreept in haar contacten met de diverse stakeholders dagelijks de belangrijke (economische) bijdrage die de sector levert aan onze welvaart.