NMT Magazine: Collectieve belangenbehartiging

NMT behartigt de belangen van het netwerk. Speerpunten hierbij zijn vergroening zee- en binnenvaart, internationaal gelijk speelveld, eerlijk en veilig werken, overheid als ‘launching customer’ voor innovaties en ondersteuning maritieme exportpromotie. Deze zaken zijn van grote impact op bedrijven, maar kunnen vaak alleen branchebreed aangepakt worden. Iedere editie op deze plek drie uitgelichte dossiers.

Vervangingsprogramma Koninklijke Marine

De komende jaren gaat het Ministerie van Defensie stevig investeren in de vervanging van de vloot van de Koninklijke Marine. De bouw van een marineschepen en onderzeeboten biedt kansen voor NMT-leden. In de Defensie Industrie Strategie is aangegeven dat de overheid groot belang hecht aan behoud van Nederlandse kennis en industriële capaciteit, om zoveel mogelijk onafhankelijk te blijven. De investeringsgolf is van enorme betekenis voor het innovatievermogen van de Nederlandse maritieme industrie.

NMT ondersteunt aangesloten bedrijven bij het voorbereiden op de komende programma’s. Daartoe worden door NMT de belangen van leden onderstreept richting de overheid en worden voorlichtingssessies georganiseerd over de voorbereiding op aankomende tenders.

Wil je meer informatie over de andere twee dossiers? Lees dan het artikel in het online magazine.

Informatiebijeenkomst

Wil je weten welke impact en kansen de vernieuwingsprogramma’s van de Koninklijke Marine voor jouw bedrijf kunnen hebben? Kom dan naar de ‘Informatiebijeenkomst Vernieuwingsprogramma’s Koninklijke Marine’ op 14 februari. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.