NMT Magazine: ‘Efficiënter bouwen op de scheepswerf’

Eén van de Maritieme Innovatie Impuls Projecten van 2019 is Slimme Productie. Doel van dit project is de productieomgeving van scheepswerven te verbeteren. Digitalisering staat hierbij centraal. De hoop is dat dit leidt tot een betere concurrentiepositie ten opzichte van vooral de lagelonenlanden.

Aan het project Slimme Productie doen tien partijen mee, waaronder scheepswerven, maritieme toeleveranciers en technologiebedrijven. De organisatie en coördinatie ervan ligt in handen van Netherlands Maritime Technology. Marco Scholtens, Innovation Manager bij NMT, vertelt dat er binnen dit project twee stromen onderzocht worden. “Zo gaan we mensen interviewen die op de werven betrokken zijn bij de productie, inclusief de toezichthouders van de klanten. We willen van hen weten welke procesverstoringen er zijn op de werkvloer. Via digitale technologie kunnen we dan de efficiency verbeteren. Normaal wordt het proces vanuit de voorkant bekeken, dus van opdrachtverwerving, naar engineering, inkoop en logistieke planning. Nu doen we dat vanuit de achterkant.”

Als tweede onderdeel van Slimme Productie noemt Scholtens het onderzoek naar de inzet van robots. Hierbij wordt volgens hem gekeken naar robotiseringstechnologieën in andere industrieën die al veel verder zijn op dat gebied. “In onze sector wordt robotisering nog relatief weinig toegepast. We willen elders kijken naar wat kansrijk zou kunnen zijn voor de scheepsbouw. Ook sluiten we ons aan bij bestaande onderzoeken in de maritieme sector, zoals het Robotiseringsproject Noord-Nederland. Daar werken werven samen aan robotisering van laswerk.”

Lees verder in het NMT Magazine