NMT Magazine: ‘Innovatie in kustgebied vraagt om andere schepen’

Het kustgebied in de Noordzee-regio biedt kansen voor innovatie en groei in de blauwe economie (Blue Growth). Vanuit het Europese programma Interreg is het project Periscope van start gegaan om die innovatie en groei te stimuleren. Innovaties, zoals drijvende energie-eilanden of een 5G netwerk op zee, leveren op termijn ook werk op voor maritieme bedrijven.

Biotechnologie, duurzame energie als wind en water, toerisme, aquacultuur (zoals het kweken van zeewier) en het aanboren van minerale bronnen als zand of koper. In het kustgebied zijn er volop mogelijkheden om de blauwe economie te ontwikkelen. Blue Growth, zoals het initiatief van de Europese Commissie heet, levert volgens Europa veel op: duurzame ontwikkelingen, een groeiende economie, en dus werkgelegenheid. Om die ontwikkelingen in de Noordzee-regio te stimuleren is vanuit het Europese programma Interreg het project Periscope gestart.

Ideeënstroom op gang

Het project loopt nog tot 1 oktober 2020. De deelnemende partners uit zes landen rondom de Noordzee worden uitgedaagd om vernieuwende ideeën boven tafel te krijgen die vervolgens iedereen kan beoordelen (en ranken). Het project moet leiden tot een eerste opzet van twee grote innovatieprojecten. Welke projecten dat worden is nog ongewis, maar de ideeënstroom is al goed op gang gekomen. Er zijn meer dan 150 voorstellen: van drijvende energie-eilanden, tot een 5G netwerk op zee, tot mosselen kweken op de funderingen van de windmolens op zee.

Werk voor maritieme bedrijven

Volgens Marnix Krikke, Manager Innovatie van NMT, bieden innovaties in het kustgebied op termijn ook werk op voor de maritieme bedrijven in de regio Noord-Nederland. “Voor die activiteiten in het kustgebied zijn innovatieve schepen nodig, voor de installatie van producten en de aan- en afvoer van voorraden en onderdelen. Direct zal Periscope geen winst op leveren, maar wel op de langere termijn. Daarom moeten we nu al alert zijn.”

Lees hier het volledige artikel in NMT Magazine

Tekst: Lisette Vos
Beeld: European Union 2014

www.northsearegion.eu/periscope