NMT Magazine: Update vanuit Brussel – Op weg naar een global level playing field

Op 18 september 2018 verscheen het conceptvoorstel van de Europese Commissie (EC) over de hervorming van het Wereldhandelsorganisatie (WTO). Het doel van de WTO is om de wereldhandel te reguleren en handelsbelemmeringen weg te nemen. Daarnaast kan de WTO ook optreden als geschillenbeslechter bij handelsruzies tussen haar leden. De VS blokkeren echter al enige jaren de aanstelling van WTO-rechters.  Als hier geen verandering in komt zal de WTO in december 2019 niet langer voldoende rechters hebben om bindende uitspraken te doen. In dat geval is de organisatie niet in staat is om haar eigen regels te handhaven.

Echter, het gebrek aan rechters is slechts een symptoom van een dieperliggend probleem. De huidige regelgeving biedt namelijk maar weinig tegenwicht aan marktverstorende subsidies en oneerlijke handelspraktijken. Voor de specifieke handelsproblemen van onze sector biedt de WTO überhaupt geen goede oplossingen. Gelukkig praten de wereldleiders, onder aanmoediging van de Europese Unie (EU), nu intensief over de broodnodige hervormingen. De meningen hierover zijn vooralsnog sterk verdeeld, maar begin december gaven de g20-leden hun volle steun aan de onderhandelingen.

Meer weten over de mogelijkheden die dit biedt voor de maritieme technologische sector? Lees het hele artikel in het online magazine.