Page 21

NMT Magazine 2, oktober 2014

21 “Internationale erkenning CGT-factor superjachten zou de positie van Nederland boosten” op maat gemaakt worden. De onderzoekers van de TU Delft hebben daarom enkele jaren geleden een nieuwe CGT-factor ontwikkeld voor jachten langer dan 40 meter. Wat betekent dit nu concreet? Neem nu het grootste jacht ooit in Nederland gebouwd, de 99 meter lange MADAME GU met een tonnage van 2920 GT. Omgerekend tegen de “oude” CGT factor zou dit schip 6476 CGT zijn. Omgerekend tegen de nieuwe factor van de TU Delft komt dit schip uit op 28442 CGT, ruim vier keer zoveel! Stel dat deze nieuwe CGT-factor nu toegepast wordt op de jaarproductie van Nederlandse superjachten van 2013. Dat jaar werden er 23 superjachten langer dan 24 meter opgeleverd met een totaal tonnage van bijna 60.000 CGT. Laten we de aangepaste CGT-formule voor superjachten hierop los, dan schiet dat tonnage opeens omhoog naar 279.000 CGT! Ter vergelijking, het totale tonnage van de 77 zeeschepen die in 2013 werden opgeleverd in Nederland bedroeg ruim 235.000 CGT. Indien dus een aangepaste CGT-factor wordt toegepast op de megajachtbouw én de resulterende cijfers meegenomen worden in de totale scheepsbouwcijfers, dan geeft dat de Nederlandse scheepsbouwproductie een aanzienlijke ‘boost’. Netherlands Maritime Technology streeft ernaar om internationale erkenning te krijgen voor een CGT-factor die meer recht doet aan de complexiteit van superjachten. Tot het zover is blijven echter de bestaande en internationaal geaccepteerde berekeningen gelden. *Pruyn, Hekkenberg, van Hooren; “Determination of the Compensated Gross Tonnage factors for superyachts”; International Shipbuilding Progress, vol. 57 (2010), pg. 127-146 (ook te vinden op www.sybass.org) jachtbouw jachtbouw jachtbouw Jachtbouw Orderportefeuille per 31 december 2013 aantal GT CGT miljoen € 66 62.501 193.831 2.665 Opgeleverde schepen aantal GT CGT miljoen € 23 17.346 59.986 807 Ontvangen opdrachten aantal GT CGT miljoen € 36 31.886 102.779 1.428 Statistiek Meer informatie Ralph Dazert Market Analist T 010 44 44 333 E dazert@maritimetechnology.nl Bron grafiek: Netherlands Maritime Technology Jaarverslag 2013


NMT Magazine 2, oktober 2014
To see the actual publication please follow the link above