Page 22

NMT Magazine 2, oktober 2014

22 door Hans Buitelaar INNOVATION Zwavelwet moeilijk toepasbaar Reders moeten kiezen Brandstof met een zwavelgehalte van meer dan een duizendste is vanaf komend jaar verboden in Noordwest-Europese wateren. De milieuregel eist flinke investeringen, maar dreigt onuitvoerbaar te blijken. Beschikbaarheid van laagzwavelige olie en handhaving zijn struikelblokken. “Veel schepen zijn nog niet klaar voor de invoering van de zwavelwetgeving,” constateert Peter Zoeteman, managing director van Netherlands Maritime Technology. Hij volgt de totstandkoming van de regels omtrent het gebruik van zwavelarme brandstof al jaren intensief. “De brandstofstrategie wordt doorslaggevend voor het succes van rederijen,” voorspelt hij. “Reders moeten kiezen: blijven varen op HFO (zware stookolie) en de uitlaatgassen behandelen met een scrubber, danwel de motoren ombouwen zodat ze kunnen draaien op LNG (vloeibaar aardgas) of met een minimale aanpassing doorvaren en in de gebieden waar het gebruik van zwavelhoudende brandstof verboden is, dure LSFO (laagzwavelige brandstof) tanken. Die brandstof is anderhalf tot twee keer zo duur als HFO. Hoe dan ook, alle oplossingen vergen een forse investering die de kosten van het vervoer over zee verhogen. Dat zullen de reders moeten terugverdienen. In de kustvaart bestaat de vrees dat het transport per schip terrein zal verliezen aan vervoer over de weg of per spoor. Als bedrijven binnen Europa hun vracht gaan vervoeren over de weg of het spoor, dan kunnen de reders in de kustvaart hun verplichte investeringen nog moeilijker terugverdienen.”


NMT Magazine 2, oktober 2014
To see the actual publication please follow the link above