Page 23

NMT Magazine 2, oktober 2014

23 Onzekerheid Brandstofstrategie blijkt inderdaad zo gevoelig, dat reders liever niet willen ingaan op vragen over hun investeringen en verwachtingen voor de komende jaren. Er bestaat nog veel onzekerheid over de gevolgen die de nieuwe zwavelwetgeving zal hebben. Reders zoals Anthony Veder, van wie bekend is dat investeringen zijn gedaan in dual-fuel diesel-LNG aangedreven schepen of Spliethoff, die veel heeft geïnvesteerd in scrubbers, laten zich liever niet in de kaarten kijken. Het is daarbij ook nauwelijks te voorspellen wat er zal gebeuren in de scheepvaart als de maatregel eenmaal van kracht is. Over vier maanden is het gebruik van brandstof die meer dan 0,1 procent zwavel bevat, verboden op de Noordzee, Oostzee, het Kanaal en in de Noord-Amerikaanse kustwateren – ECA gebieden. De stookolie waar zeeschepen op varen, bevat vooralsnog meer dan dit zwavelgehalte. Daarom moeten reders uitwijken naar andere brandstof. Ook nabehandeling van de uitlaatgassen met een scrubber is toegestaan. Voldoen aan die regels brengt niet alleen kosten met zich mee, het is de vraag of dit praktisch uitvoerbaar zal blijken. Het is niet duidelijk of de oliemaatschappijen over drie maanden voldoende LSFO beschikbaar hebben om alle niet omgebouwde schepen in ECA gebieden te kunnen bunkeren. Schaarste zal de prijs van LSFO nog verder opdrijven. Onduidelijkheid Daarnaast bestaat grote onduidelijkheid over de handhaving van de regels. Annex 7 van de MARPOL verplicht bunkeraars en kapiteins om monsters van de laagzwavelige brandstof te nemen, die in een kluis op te bergen aan boord en een administratie bij te houden van het brandstofverbruik in ECA gebieden. Havenautoriteiten kunnen daarmee zien of aan de zwavelwetgeving is voldaan. Bij twijfel kunnen de autoriteiten monsters nemen uit de brandstofleiding. “Bij het aanlopen van havens is inderdaad een controlemogelijkheid,” erkent Zoeteman. “Maar hoe worden schepen gecontroleerd die door het ECA gebied varen, maar er geen haven aandoen? En welke boetes zullen de verschillende landen opleggen? De regel heeft zulke grote financiële gevolgen dat ontduiken heel aantrekkelijk is. Effectieve handhaving vereist een hoge pakkans en boetes die groter zijn dan het financiële voordeel van ontduiken van de regel. Misschien is een goede klokkenluidersregeling wel de meest effectieve manier om te handhaven.” “We gaan ervan uit dat de maatregelen die wij nemen samen met de andere landen in het ECA gebied, voldoende zijn om reders ertoe te bewegen de wet niet te overtreden,” meldt woordvoerder Yeter Atmaca van de Inspectie Leefomgeving en Milieu (ILM). De pakkans voor overtredingen is een optelsom van regelmatige inspecties waarbij bunkerbrieven, logboeken DOSSIER waarin gegevens over de overschakelprocedure naar laagzwavelige brandstof staan vermeld en waarbij eventueel monsters worden gecontroleerd. Daarnaast wordt een administratie van overtredingen toegevoegd aan Thetis, de databank van internationaal samenwerkende Port State Controls. Schepen met overtredingen op de kerfstok kunnen overal controles verwachten. Vliegtuigen van de kustwacht kunnen worden uitgevoerd met detectieapparatuur om de uitstoot van schepen te peilen – waarna die schepen uitgebreide controles kunnen verwachten in de volgende haven. Ook ‘snuffelpalen’ bij havenmondingen meten het zwavelgehalte in de uitstoot. “Nederlandse reders pleiten voor het controleren van de bunker-administratie”


NMT Magazine 2, oktober 2014
To see the actual publication please follow the link above