Page 27

NMT Magazine 2, oktober 2014

27 tijdwinst en dus een geldbesparing kan opleveren. In de verdere toekomst verwacht ik dat ook het printen van grotere en tevens complexe producten mogelijk wordt, zoals draaiende delen van motoren en onderdelen van uitlaatsystemen.” Joint Industry Projects Netherlands Maritime Technology volgt de ontwikkelingen van 3D-printing op de voet om ervoor te zorgen dat haar leden er optimaal van kunnen profiteren. Innovation Manager Boudewijn Hoogvelt onderzoekt dit jaar de haalbaarheid van 3D-printing in de maritieme sector, in het kader van Maritieme Innovatie Impuls Projecten (MIIP) van Nederland Maritiem Land. Zijn informatie haalt hij uit enquêtes onder en uit workshops met vooral leden van Netherlands Maritime Technology. Vervolgens zal worden bekeken of de nog ontbrekende kennis via gezamenlijk onderzoek in een zogenoemd Joint Industry Project (JIP) kan worden verkregen. In zo’n JIP werken vragende partijen - zoals de maakindustrie – nauw samen met partijen die kennis leveren. Designvrijheden Op dit moment verkeert de maritieme sector vooral in een verkennende fase. Twee voorbeelden van bedrijven die zich in 3D-printing verdiepen, zijn Wärtsilä en Koninklijke IHC. Anton van de Wiel, development expert van het quality-team van Wärtsilä, benadrukt dat de toepassing van 3D-printing binnen zijn bedrijf dat scheepsvoortstuwingen maakt, nog geheel in de kinderschoenen staat. “We printen wel kunststof modellen om bijvoorbeeld tijdens een vergadering over een ontwerp te kunnen praten. In metaal doen we nog weinig. Zo heeft onze R&D-afdeling diverse metalen onderdelen geprint, die op een conventionele manier niet zijn te maken. Dat is het mooie van printen: het schept nieuwe designvrijheden. Maar de kosten van deze aanpak zijn nog veel te hoog, waardoor we dergelijke geprinte onderdelen nog niet in de lopende producten opnemen. Bovendien maken wij vooral grote metalen onderdelen en dat is nog helemaal niet mogelijk met 3D-printing.” INTERVIEW Geen wonderen De afdeling special dredging equipment van de divisie bagger van Koninklijke IHC ontwikkelt alternatief baggerequipment en kijkt of 3D-printing een waardevolle aanvulling kan bieden. Ivo Wieling, productontwikkelaar van deze afdeling, is nieuwsgierig maar verwacht geen wonderen. “Vroeg of laat zal het een extra productiemethode worden naast de bestaande technieken. Mocht de 3D-printing-technologie zich verder ontwikkelen, dan kijken we of we daarmee complexe scheepsonderdelen kunnen produceren, zoals complexe gietdelen. Ook de mogelijkheid om vanuit de wal een ontwerp te maken en deze aan boord van een schip te laten printen, lijkt me zeer zinvol. Overigens verwacht ik niet dat 3D-printing in de nabije toekomst de hele maritieme industrie gaat veranderen.” “Vroeg of laat zal 3D-printing een extra productiemethode worden naast de bestaande technieken” Meer informatie Boudewijn Hoogvelt Innovation Manager T 010 44 44 333 E hoogvelt@maritimetechnology.nl


NMT Magazine 2, oktober 2014
To see the actual publication please follow the link above