Page 3

NMT Magazine 2, oktober 2014

Netherlands Maritime Technology internationaal gelanceerd tijdens Holland Day op SMM Brandstof met een zwavelgehalte van meer dan een duizendste is vanaf komend jaar verboden in Noordwest- Europese wateren. De milieuregel eist flinke investeringen, maar dreigt onuitvoerbaar te blijken. 3 Op 9 september is Netherlands Maritime Technology tijdens de Holland Day op SMM internationaal gelanceerd. Sjef van Dooremalen, voorzitter van Netherlands Maritime Technology, verrichtte de lancering. 22 Nederland zit in de absolute wereldtop als het gaat om de productie van super- en megajachten. Ons land vecht met Duitsland en Italië om de hoogste plaats op het erepodium. Nieuws Column: Het bedrijfsleven en de overheid Te water Gespot op Twitter Nieuws Update vanuit Brussel Meet the members Dossier: Netherlands Maritime Technology internationaal gelanceerd tijdens Holland Day op SMM Dossier: Minder bemanning en toch veilig, dankzij ondersteuning vanaf de wal Bedrijf in beeld Bestuursmededelingen Nieuwe leden Interview: 3D-printing biedt nieuwe kansen Events & Projects: Nieuwe recordpoging maritieme gastlessen Dit is Netherlands Maritime Technology Kalender Studenten kunnen een waardevolle bijdrage leveren aan innovatieprojecten bij bedrijven in de maritieme sector. Tegelijkertijd halen die bedrijven hiermee talentvolle studenten in huis. Hoe kenen we de mega - jachtb ouw de waarde toe die zij verdient? Zwave lwet moeilijk toepasbaar Talent aan zet tijdens spedates INHOUD Colofon redactie Peter Zoeteman, zoeteman@maritimetechnology.nl Marnix Krikke, krikke@maritimetechnology.nl Jeanine Kwakernaak, kwakernaak@maritimetechnology.nl Joëlla Lucas, lucas@maritimetechnology.nl Linda te Veldhuis (secretaris), veldhuis@maritimetechnology.nl redactieadres Postbus 23541, 3001 KM Rotterdam T 010 44 44 333 F 010 21 30 700 E info@maritimetechnology.nl I www.maritimetechnology.nl freelancers  Hans Buitelaar, John Ekkelboom en Lisette Vos basisontwerp  Stijlmeester, Utrecht dtp  Stan van Oss, Doetinchem druk  Grafisch Bedrijf Crezée, Meerkerk uitgever  Netherlands Maritime Technology, Rotterdam ISSN nummer 2352-4693 advertentie-exploitatie Netherlands Maritime Technology Linda te Veldhuis, veldhuis@maritimetechnology.nl 20 En verder: 10 Netherlands Maritime Technology Magazine is een officiële uitgave van Netherlands Maritime Technology en verschijnt drie keer per jaar in een oplage van 2.000 exemplaren. Distributie vindt plaats via controlled circulation. Hoewel de informatie, gepubliceerd in deze uitgave, met de grootste zorg is samengesteld, is Netherlands Maritime Technology niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden. Overname van artikelen is alleen toegestaan na toestemming van Netherlands Maritime Technology. Nieuws vindt u dagelijks op www.maritimetechnology.nl of via Twitter @MaritimeTechNL. 14 4 5 5 6 7 8 9 10 16 18 25 25 26 28 30 32


NMT Magazine 2, oktober 2014
To see the actual publication please follow the link above