Page 5

NMT Magazine 2, oktober 2014

5 COLUMN Netherlands Maritime Technology vertegenwoordigt een branche die prima zelf haar broek op kan houden. Maar toch is de rol van de overheid om een gezond bedrijfsklimaat te waarborgen groot. Van groot belang zijn goede opleidingen die aansluiten op de behoefte van het bedrijfsleven, adequate regelgeving en handhaving, het najagen van een level playing field waarbij onze overheid aan ondersteuning niet onderdoet aan die van andere landen, het stimuleren van innovatie, actieve exportondersteuning bij handelsmissies en beurzen en het kunnen handhaven van het vreemdelingenbeleid bij scheepswerven. Dit zijn slechts voorbeelden van een breed palet aan zaken die Netherlands Maritime Technology aan de orde stelt in Den Haag en Brussel. Al deze onderwerpen zijn actueel. Waar momenteel extra aandacht naar uitgaat is het vervolg van de Subsidieregeling Innovatieve Scheepsbouw (SIS). Dit jaar is daar dankzij de Tweede Kamer (amendement Schouten) nog € 5,3 miljoen voor vrijgemaakt. In de huidige vorm houdt deze op te bestaan, maar wat komt hiervoor in de plaats? Wetende dat innovatie onze Te Water Op 4 juli is de mv ROERBORG succesvol te water gelaten op Scheepswerf Ferus Smit GmbH in Leer, Duitsland. De Roerborg is het derde en laatste schip in een serie van 3 multi purpose vrachtschepen, dat Ferus Smit aan Wagenborg in Delfzijl levert. Het schip is uitgerust met een MaK 9M32C als hoofdmotor. www.ferus-smit.nl industrie drijft en omringende landen hier veel hoger op inzetten… De GSF (garantieregeling) wordt weinig gebruikt. Wat mankeert er aan de regeling? Is dit voorfinancieringsinstrument om te bouwen naar een nafinancieringsfaciliteit? Vanaf 1 januari gaat de nieuwe zwavelwetgeving van kracht, maar hoe denkt de overheid deze te gaan handhaven? Het gaat om zeer grote bedragen in brandstofkosten en hier is nog geen antwoord op. Zeer zorgwekkend. Op het gebied van exportondersteuning is haast geen financiële steun meer vanuit de overheid terwijl concurrerende landen (weer) wel ondersteuning krijgen. Momenteel worden ook de Jones Act (VS) en het investeringsklimaat in China tegen het licht gehouden. Brussel neemt hierin het voortouw. De overheid staat positief tegenover de maritieme industrie en moet haar energie en uitgaven verdelen over vele dossiers. Maar het is onze taak als brancheorganisatie om bij de overheid aandacht te blijven vragen voor een goed maritiem ondernemingsklimaat. Peter Zoeteman, Managing Director Bron foto: Simon Marrink “Vragen om aandacht voor een goed maritiem ondernemingsklimaat blijft belangrijk” Het bedrijfsleven en de overheid


NMT Magazine 2, oktober 2014
To see the actual publication please follow the link above