Page 7

NMT Magazine 2, oktober 2014

7 NIEUWS Eén maritiem aanspreekpunt bij de overheid “Versnippering helpt niet om problemen in de maritieme sector adequaat aan te pakken” Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) wordt het eerste aanspreekpunt voor de maritieme sector. Dat betekent dat de sector, verenigd in Nederland Maritiem Land, niet meer allerlei verschillende ministeries af hoeft om zaken geregeld te krijgen. Dit besluit is het resultaat van het eerste Maritiem Top Overleg op 4 september aan boord van de JSS Karel Doorman in Rotterdam. Aanwezig waren diverse afgevaardigden van het maritieme bedrijfsleven, de overheid en brancheorganisaties, waaronder Netherlands Maritime Technology. Het maritieme cluster heeft zich in Nederland Maritiem Land verenigd om de grote gemeenschappelijke problemen die alle sectoren raken aan te pakken. De drie steeds terugkerende hoofdthema’s zijn Human Capital, Innovation en Trade. Binnen de overheid is er echter geen maritiem loket, wat bijvoorbeeld in Duitsland, Noorwegen, Engeland en Denemarken wel het geval is. In Nederland heeft de markt te maken met verschillende departementen en bovendien verschillende topsectoren. Deze versnippering helpt niet om de problemen in de maritieme sector adequaat aan te pakken. Vanuit Nederland Maritiem Land is daarom gepleit voor een duidelijk aanspreekpunt bij de overheid. Dat verzoek werd ingediend bij de minister van Infrastructuur & Milieu, Melanie Schultz van Haegen, die bij het Maritiem Top Overleg gesprekspartner was. Netherlands Maritime Technology is zeer verheugd dat aan dit verzoek gehoor gegeven is. Verdere hoofdpunten uit het topoverleg met de overheid: Human Capital Om de kwaliteit van het Nederlandse maritieme product te waarborgen is een continue instroom van hoog gekwalificeerd personeel op mbo, hbo en wo-niveau nodig. De kwaliteit van het onderwijs en de aansluiting met het bedrijfsleven zijn zeer belangrijke factoren. Innovation Het maritieme cluster floreert door vergaande innovatie. De overheid speelt hier een belangrijke rol met regelgeving en handhaving, financiële ondersteuning van kennisinstituten en scheepsbouwers (SIS regeling). Dit alles gebeurt natuurlijk in een level playing field. De overheid is bovendien een belangrijke launching customer. Trade De innovatie zetten we in belangrijke mate om in euro’s door te exporteren. Hier loopt de branche echter tegen heel veel oneerlijke handelspraktijken aan die een eerlijke concurrentie verstoren. Handelsmissies, buitenlandse posten en overheidsondersteuning van export zijn besproken onderdelen. Een eerste gezamenlijke opdracht is nu een maritieme strategie te schrijven die de hele sector én de overheid onderschrijven. Zo kan het maritieme cluster verder versterkt worden. www.maritiemland.nl Sjef van Dooremalen en Melanie Schultz van Haegen


NMT Magazine 2, oktober 2014
To see the actual publication please follow the link above