Page 8

NMT Magazine 2, oktober 2014

8 COLUMN Hieronder treft u een overzicht van de actuele stand van zaken rondom diverse dossiers die Netherlands Maritime Technology vanuit Brussel voert. Ondervindt u problemen, omdat het level playing field niet gehandhaafd wordt, meldt deze dan bij het bureau. Concrete voorbeelden dragen bij aan een succesvolle lobby. Protectionisme VS De uit 1920 stammende Jones Act is zeer protectionistisch maar wordt zwaar verdedigd door de Amerikanen. Alle leden van Netherlands Maritime Technology zijn gevraagd concrete ervaringen van negatieve effecten door deze wet te melden. Hier is redelijk goed gevolg aan gegeven en de voorbeelden worden momenteel meegenomen in de lopende ‘Transatlantic Trade and Investment Partnership’ (TTIP) onderhandeling tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. Investeringsklimaat China Binnenkort starten onderhandelingen tussen de Europese Unie en China. Daarbij wordt met name gekeken naar het investeringsklimaat in China. Worden Europese bedrijven oneerlijk behandeld? Indien u zich als bedrijf in China heeft gevestigd hoort Netherlands Maritime Technology graag op welke punten u benadeeld wordt ten opzichte van Chinese bedrijven. Hoe meer concrete voorbeelden op tafel liggen hoe sterker de onderhandelingspositie. Als u vestigingen heeft in China en oneerlijke praktijken tegenkomt, is dit het moment deze te melden. Van belang is dit spoedig te doen, want eind dit jaar vindt er een onderhandelingsronde plaats waarbij input vanuit de sector hard nodig is. Illegale subsidies Spanje Ook de Spaanse Tax Lease (STL1) loopt door. Afgelopen juli is er nog een ‘hearing’ geweest bij het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Een uitspraak wordt dit jaar verwacht. Voor zover bekend is de tweede regeling (STL2) nog vrijwel niet gebruikt, er is nog te veel onzekerheid rond de afwikkeling van STL1. Maar mocht u tegen problemen aanlopen, dan wordt u verzocht deze te melden bij Netherlands Maritime Technology. De Spaanse overheid is door de Europese Commissie op de vingers getikt en moet meer geld terughalen van de illegale subsidies. Naar verluidt zijn er al meer dan 50 rechtszaken aangespannen over die terugbetaling. Europese innovatie Binnen het innovatieprogramma Horizon 2020 wil Netherlands Maritime Technology met vele andere Europese maritieme partners een Public Private Partnership (PPP) opzetten. De bedoeling daarvan is om budget van Horizon 2020 te koppelen aan de onderwerpen die het bedrijfsleven graag wil oppakken. De agenda is gericht op schone, veilige en efficiënte schepen en maritieme operaties. De besprekingen daarover met de Europese Commissie zijn nog gaande. Innovatieve staatssteun Om ervoor te zorgen dat het Ministerie van Economische Zaken ook volgend jaar weer geld kan vrijmaken voor de Nederlandse Subsidie regeling Innovatieve Scheepsbouw (SIS) is het essentieel dat de Europese Unie deze vorm van innovatieve staatssteun toestaat. Tot voor kort was dit geregeld in een Europees staatssteunkader voor de scheepsbouw. Helaas wordt dit staatssteunkader opgeheven en moeten alle scheepsbouw specifieke voorwaarden worden overgeheveld naar het algemene staatssteunkader voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Netherlands Maritime Technology werkt samen met SEA Europe aan een soepele overgang, zodat de SIS regeling ook in de komende jaren mogelijk blijft. Update vanuit Brussel Meer informatie Harriet Slager Senior Public Affairs Officer T +32 (0)2 235 86 31 E harriet.slager@eubrusselsoffice.com


NMT Magazine 2, oktober 2014
To see the actual publication please follow the link above