Page 14

NMT Mag01-012015-HR300RGB

14 Tekst: Lisette Vos Een vlootschouw voor personeelsbeleid Mkb gebaat bij strategische visie voor inzet medewerkers Het mkb in de maritieme techniek staat voor grote opgaven, ook op het gebied van personeelsbeleid. Een strategie voor de inzet van gekwalificeerde medewerkers helpt om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Daarbij gaat het niet alleen om kwantiteit, maar ook om kwaliteit. Frits Luijten, interim-adviseur van het project ‘Strategisch Personeelsbeleid’ bij Netherlands Maritime Technology, adviseert het uitvoeren van een ‘Vlootschouw’. Kort gezegd is dat een methode om een strategie - inclusief een plan van aanpak - vast te stellen voor de (toekomstige) inzet van medewerkers. “Als je de bedrijfsstrategie naast het huidige personeelsbestand legt, ontdek je al snel de verschillen. Je kunt in kaart brengen welke gekwalificeerde medewerkers – al dan niet - op termijn nodig zijn. Die kun je vervolgens aantrekken of intern opleiden.” Project Strategisch Personeelsbeleid Het project ‘Strategisch Personeelsbeleid’ maakt onderdeel uit van het Maritieme Innovatie Programma (MIP) en richt zich op het mkb in de maritieme techniek. En dat is niet voor niets: kleinere bedrijven hebben vaak geen aparte afdeling Human Resources of een medewerker die voor personeelsbeleid is vrijgemaakt. Deze bedrijven zijn zich vaak nog onvoldoende bewust van de veranderingen op de arbeidsmarkt. Vooral de vergrijzing (lees: de hoge uitstroom van technische medewerkers) en de complexe wetgeving zijn van grote invloed op de bedrijfsvoering. In het afgelopen jaar zijn stappen gezet om het mkb in de maritieme techniek te ondersteunen in hun strategisch personeelsbeleid. Tijdens regionale workshops hebben de deelnemende bedrijven informatie en handvatten gekregen om in te spelen op de laatste ontwikkelingen. Zij kunnen in eigen huis aan de slag met de methode ‘Vlootschouw’. Daarnaast hebben experts een toelichting gegeven op de (veranderende) wetgeving. Aan bod kwamen onder meer: de nieuwe ziektewet, de Wet Arbeid Vreemdelingen (Wav) en de Wet Werk en Zekerheid. HUMAN CAPITAL


NMT Mag01-012015-HR300RGB
To see the actual publication please follow the link above