Page 16

NMT Mag01-012015-HR300RGB

16 SIS en GSF zijn onvoldoende afgestemd op scheepsbouw Aanpassing zal concurrentiepositie versterken Met de Garantieregeling Scheepsbouw Financiering (GSF) en de Subsidieregeling Innovatieve Scheepsbouw (SIS) wil de overheid de Nederlandse scheepsbouw stimuleren. Beide regelingen kunnen een krachtige impuls geven, maar de maritieme sector wijst wel op de tekortkomingen ervan. De wens is om ze meer af te stemmen op de manier waarop schepen tegenwoordig worden gefinancierd en gebouwd. De Nederlandse werven en toeleveranciers leveren wereldwijd gespecialiseerde schepen, zoals bagger- en offshore werkschepen, vaartuigen voor bijzondere lading en superjachten. Omdat de internationale concurrentie hevig is, is het belangrijk dat deze bedrijven technisch blijven innoveren. Een andere essentiële voorwaarde om een sterke marktpositie te behouden, is dat ze samen met andere partijen hun potentiële klanten interessante financieringspakketten kunnen aanbieden met bijbehorende garanties. Vanaf de aanbouw tot en met het operationeel gebruik. Om de concurrentie het hoofd te kunnen bieden, heeft de overheid twee ondersteuningsregelingen in het leven geroepen, namelijk de Garantieregeling Scheepsbouw Financiering (GSF) en de Subsidieregeling Innovatieve Scheepsbouw (SIS). Bij de GSF kunnen banken garanties bij de overheid aanvragen Tekst: John Ekkelboom voor een maximum van 80% van het totale bouwkrediet. Sinds de introductie van deze regeling in 2013 zijn er echter weinig aanvragen ingediend. Daarom heeft het ministerie van Economische Zaken besloten om voor 2015 het plafond van de garanties van 1 miljard euro te verlagen naar 400 miljoen euro. Duwtje in de rug Genoemd ministerie heeft samen met de scheepsbouw en de banken eens gekeken naar de mogelijke oorzaak van het beperkte gebruik van de GSF. Volgens Marnix Krikke, directeur Innovatie en Human Capital bij Netherlands Maritime Technology, kwam duidelijk naar voren dat de financiering van schepen tegenwoordig veel meer maatwerk is en dat de GSF daar onvoldoende op inspeelt. “Reders, werven, banken en andere leveranciers van kapitaal hebben behoefte aan garanties op het risico van het gehele financieringspakket van de order, inclusief de periode van enkele jaren na de oplevering van een schip. INNOVATION “Sterk maken voor een aangepaste GSF-versie die goed aansluit”


NMT Mag01-012015-HR300RGB
To see the actual publication please follow the link above